De Crem wil Belgische Rijksvoorlichtingsdienst

BELGA
De communicatie van de Belgische overheden naar de buitenwereld, en zeker naar buitenlandse media, is niet altijd optimaal. Dat stelt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) naar eigen zeggen vast. Hij pleit voor een officiële Belgische communicatiedienst, naar het voorbeeld van de Rijksvoorlichtingsdienst in Nederland.

"We moeten heel duidelijk zijn over de boodschappen die verspreid moeten worden, wat nu niet altijd het geval is. We moeten op een adequate, meer transparante manier communiceren", zei De Crem in de marge van een bezoek aan de Canadese stad Toronto. Hij wijst erop dat het belangrijk is meer controle te hebben over de boodschap, omdat die eenmaal ze is verspreid, snel de hele wereld rondgaat en moeilijk nog bij te sturen valt. "We moeten goed nadenken over welke informatie we willen geven over bepaalde door de overheden genomen beslissingen."

Een goed voorbeeld van zo'n gecentraliseerde communicatie is de Rijksvoorlichtingsdienst in Nederland. Maar ook in België werd al bewezen dat het kan, zegt De Crem. Ten tijde van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, zowel in 2001 als in 2010, werd de communicatie daarover georgansieerd vanuit een enkele communicatiedienst, en met succes, aldus nog de staatssecretaris.