De Crem herziet wapencontract van geïrriteerde Flahaut

UNKNOWN

Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) herziet een contract dat zijn voorganger André Flahaut (PS) heeft afgesloten. Het gaat om de aankoop van pantservoertuigen van het type Piranha III, die uitgerust zijn met kanonnen van 90 millimeter. "Ze voldoen niet aan de internationale standaarden voor dat type wapens", zei De Crem tijdens een bezoek aan de zevende brigade in Marche-en-Famenne. "Voor allle duidelijkheid: onze voertuigen zullen niet uitgerust zijn met kanonnen van 90 mm", voegde hij er aan toe.

Bestelling
De regering-Verhofstadt plaatste in januari 2006 bij het Zwiterse Mowag een bestelling van 242 6x6-pantservoertuigen van het type Piranha III. Kostprijs: 700 miljoen euro. Het gaat om verschillende soorten pantserwagens waarvan een variant (40 voertuigen) uitgerust is met een 90 mm-kanon dat wordt vervaardigd door Cockerill Maintenance and Ingénierie (CMI).

Kaliber
Over de aankoop ontstond een polemiek tussen voorstanders van het kaliber - onder wie toenmalig minister André Flahaut (PS) - en degenen die pleitten voor een groter en krachtiger kaliber. De Leopard-voertuigen die de nieuwe pantservoertuigen vervangen hebben een kanon van 105 mm en de recentere, zware tanks beschikken over een kanon van 120 mm, redeneren ze. In de bevoegde Kamercommissie noemde De Crem de aankoop al een slechte keuze.

Flahaut
Flahaut reageerde geïrriteerd op de beslissing van zijn opvolger. "Ik denk dat het opnieuw om aankondigingspolitiek gaat", luidt het. "Komen zeggen dat het materiaal niet overeenstemt met de veiligheidsnormen, is mezelf en de militaire verantwoordelijken die bij de keuze betrokken waren in diskrediet brengen", vindt de Franstalige socialist.

Veiligheid
Hij benadrukt dat hij de voorbije acht jaar alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van het personeel te garanderen. Flahaut wees er daarbij op dat het een Vlaamse christendemocratische minister was, Leo Delcroix, die in 1993 de Blauwhelmen naar Rwanda heeft laten vertrekken met Iltis-jeeps.

Verwijt
Hij verwijt zijn opvolger ook niet duidelijk te hebben gezegd dat zijn beslissing was ingegeven door een besparingsoverwegingen. (belga/sam)

UNKNOWN
Het botert al lang niet tussen De Crem en André Flahaut.
UNKNOWN Het botert al lang niet tussen De Crem en André Flahaut.