De Block: "Zuivere erelonen moeten wanpraktijken van bij de wortel uitroeien"

Maggie de Block.
BELGA Maggie de Block.
Steeds meer artsen proberen patiënten uit twee- of meerdere persoonskamers te weren, omdat ze die geen ereloonsupplementen mogen aanrekenen. Een totaal ongeoorloofde praktijk die ingaat tegen alle deontologische regels van het beroep, zei minister van Volksgezondheid Maggie de Block Open Vld) vanochtend op Radio 1.

"Zulke praktijken gaan in tegen de wet op de patiënt die stelt dat het type kamer niet gelinkt mag worden aan de arts die je gaat verzorgen", zegt de minister. "Artsen en ziekenhuizen die wel tegen dit principe zondigen, moeten zo snel mogelijk gesignaleerd worden."

Hoe het onderscheid in zorg op basis van financiële middelen precies moet worden aangepakt, daarover kan De Block nog niet meteen uitsluitsel geven. "Wij zijn al sinds november bezig met een serene oefening rond het uitwerken van een nieuw plan voor de ziekenhuisfinanciering, maar dat overleg is nog niet afgerond." Zowel mutualiteiten, als ziekenhuizen en individuele artsen in de zaak op één lijn krijgen, blijkt geen sinecure.

Zuivere erelonen

Op dit moment worden ziekenhuizen voor een belangrijk deel gefinancierd door de afdrachten van de erelonen van de artsen.  Maar die praktijk is in de loop der jaren "scheefgegroeid", aldus minister De Block. Toch ziet De Block een totale afschaffing van het ereloonsysteem, zoals onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans van de UGent deze week voorstelde, niet zitten. "Wanneer je weet dat men in 40 procent van de ziekenhuizen al met financiële moeilijkheden kampt, en ook patiënten die zelf niet voor de kosten kunnen instaan, recht hebben op verzorging, dan is het afschaffen van het huidige supplementensysteem niet zomaar een optie", zegt De Block.

Hoe de problematiek dan wel kan worden rechtgetrokken? Daarvoor kijkt de minister vooral richting een uitzuivering van de erelonen: "Wanneer het voor elke arts van meet af aan duidelijk is wat precies zijn ereloon bij een bepaalde ingreep zal zijn, zonder dat daarbij nog een deel naar het ziekenhuis moeten worden overdragen, zal de wanpraktijk van bij de wortel worden uitgeroeid", stelt De Block.

Rangschikkingen

Inge Vervotte, voorzitster van Emmaüs (een koepel van christelijk geïnspireerde zorg- en welzijnsinstellingen, red.), heeft intussen haar bedenkingen bij de voordelen van concurrentie en marktwerking in de zorgsector. "Ik geloof niet dat marktwerking de oplossing is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, zoals vaak gesuggereerd wordt. Intgendeel: alles wijst erop dat samenwerking dé sleutel tot succes is", zo zegt de gewezen CD&V-minister in een interview met Weliswaar, het welzijns- en gezondheidsmagazine van de Vlaamse overheid.

In hetzelfde interview formuleert Vervotte ook bedenkingen bij de praktijk om voorzieningen op basis van inspectieverslagen in rangschikkingen te gieten. "Inspectieverslagen zomaar in een artificiële rangschikking gieten, wat bijvoorbeeld ook met sterrenrestaurants gebeurd is, heeft weinig zin. Zulke cijfers hebben een context nodig. Bovendien krijg je een omgekeerd effect: voorzieningen zullen veeleer op hun imago en marketing werken, in plaats van hun intrinsieke werking te verbeteren", aldus Vervotte.

Vervotte stoort zich ook aan het beeld over de rol van subsidies in de zorg- en welzijnssector. "Ik stoor me ook vaak aan het foute beeld van subsidies: de overheid pompt de centen erin en wij maken die op", aldus Vervotte. "Je mag niet vergeten dat de zorgsector heel arbeidsintensief is, je hebt veel handen nodig. En de zorg wordt almaar zwaarder, waardoor er meer personeel nodig is. Daar is nu eenmaal geld voor nodig, ook al werken die mensen zeker niet aan toplonen. Als er dan bespaard wordt, leidt dit vaak tot inboeten op kwaliteit en/of patiënten meer laten betalen. Het lijkt me dus essentieel dat de overheid genoeg middelen blijft vrijmaken", stelt Vervotte, zelf gewezen Vlaams minister van Welzijn.

Ik geloof niet dat marktwerking de oplossing is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, zoals vaak gesuggereerd wordt

BELGA