De Block wil Palestijnen terugsturen: “Dezelfde politiek als bij de vorige staatssecretaris, die ons zorgen baart”

Minister Maggie De Block (Open Vld).
BELGA Minister Maggie De Block (Open Vld).
Het nieuws dat kersvers minister Maggie De Block (Open Vld) met het idee speelt om dossiers van al erkende vluchtelingen uit de Gazastrook  te herbekijken en hen mogelijk terug te sturen, valt niet in goede aarde bij Broederlijk Delen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Broederlijk Delen benadrukt dat de veiligheidssituatie in de Gazastrook niet veranderd is. Het is nog steeds een “openluchtgevangenis”. Vluchtelingenwerk Vlaanderen ontwaart vooral een ontradingspolitiek en geen goede bestuurlijke keuze.

Tot voor kort kreeg je als Palestijn uit de Gazastrook nagenoeg altijd asiel in ons land. Begin december paste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn richtlijnen aan, omdat de situatie in Gaza niet meer voor iedereen "precair" was. Sindsdien bekijkt de asieldienst dossier per dossier. De Block grijpt die nieuwe richtlijn aan om bij het CGVS te polsen of ze de vluchtelingenstatus van Palestijnen uit Gaza kan opheffen. 

De minister had bij de overname van de portefeuille Asiel en Migratie van Theo Francken (N-VA) van die laatste het verwijt gekregen dat ze de deur openzet voor alleenstaande mannen uit Gaza, die - aangemoedigd door smokkelaars - massaal aankloppen. Eind oktober stond de teller op 1.909 aanvragen. Daarmee zijn de Palestijnen na de Syriërs de grootste groep asielzoekers in ons land. 

“Desastreuze humanitaire situatie”

De mededeling op de website van het CGVS doet bij Broederlijk Delen de wenkbrauwen fronsen, zegt die in een reactie. Dat aanzienlijk meer Palestijnen bij ons aankloppen, komt volgens de organisatie omdat de grensovergang in Rafah open is. Dat zorgt ervoor dat de mensen er voor het eerst in jaren in slagen de regio te verlaten. Het zorgt er daarnaast voor dat de mogelijkheid voor de Belgische overheid om Palestijnen terug te sturen groter is. "De terugkeer naar de openluchtgevangenis is makkelijker" geworden. 

Echter, die situatie wijzigt niets aan het feit dat er in de Gazastrook zelf geen enkele verbetering van de "desastreuze humanitaire situatie is", zegt Broederlijk Delen. "Voor de bijna 2 miljoen inwoners in Gaza is er absoluut niets veranderd aan de onmenselijke omstandigheden, de bittere armoede en de onveiligheid waarin zij trachten te overleven."
Broederlijk Delen vraagt de Belgische en de Europese beleidsmakers dan ook om Israël te wijzen op haar verplichtingen voor het welzijn van de bevolking van Gaza. "In de dialoog met Israël moet het opheffen van de blokkade van de Gazastrook opnieuw bovenaan de agenda gezet worden. Alleen zo kan er een duurzame oplossing komen die de bevolking van Gaza toelaat in haar eigen regio een menswaardig leven te leiden."

“Op z’n zachtst gezegd onvoldoende onderbouwd”

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan zich niet in de nieuwe piste vinden. De organisatie verwijst naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In een individuele zaak met betrekking tot Gaza sprak de raad eind juni nog over "voortdurende en systematische schendingen van fundamentele mensenrechten die een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid inhouden en het daardoor ontbreken van elementaire basisrechten".

Vluchtelingenwerk Vlaanderen denkt niet dat de situatie in Gaza op een half jaar zo drastisch veranderd is. Een wijziging van het beleid "lijkt ons op z'n zachtst gezegd onvoldoende onderbouwd te zijn", zegt directeur Charlotte Vandycke. "We zien hier vooral dezelfde ontradingspolitiek als bij de vorige staatssecretaris, een ontradingspolitiek die ons zorgen baart." Vandycke vindt dat er momenteel belangrijkere zaken zijn die de minister moet aanpakken, zoals de opvang van asielzoekers en vluchtelingen.

Ze wijst er ook op dat een terugstuurbeleid voor mensen uit Gaza veel middelen zal vergen van het CGVS. "We menen hier vooral een spoor te zien van een ontradingspolitiek, en niet van een slimme bestuurlijke keuze." Vandycke betwijfelt of er veel dossier herzien zouden worden. "Is het sop de kool waard?”
5 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • joannes Roderigas

  enkel veel lawaai, waarom zoekt ze dan duizenden opvangplaatsen?

 • Thomas Van Aggelen

  Dus omdat Israël de Pallestijnen gevangen houdt moeten wij hier in België en Europa ons bekommeren om de Palestijnen. Pak de oorzaak hiervan aan met duidelijke diplomatie...

 • Liesbeth Van Doninck

  Ik hoop dat ze het gezin niet terug sturen dat ik heb leren kennen.... Ze verdienen rust en vrijheid.

 • ronny cockuyt

  Het is wel niet met de palesteinen dat we miserie hebben,dat is enkel een klein doekje tegen het bloeden,een soort oogverblinding, En op welk vliegveld zullen ze moeten landen,zij hebben er geen.

 • Charlotte De greef

  Wij kunnen en willen niet de hele wereld onderhouden. Dat ze ginder zelf hun problemen oplossen.