De Block en De Backer richten ‘Data against Corona Taskforce’ op

Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.
BELGA Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer.
De ministers van Volksgezondheid en Digitale Agenda, Maggie De Block en Philippe De Backer, hebben een taskforce opgericht die met behulp van telecom- en epidemiologische data de verspreiding van het coronavirus moet analyseren. Op basis daarvan willen ze nagaan hoe de oplopende curve van besmettingen kan afgevlakt worden en de infectiecurve ingekort kan worden.

De ministers wijzen er in een mededeling op dat het virus onmogelijk volledig te stoppen is, maar dat het belangrijk is het aantal besmettingen te spreiden in de tijd om capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen te vermijden. Daarom moet de ‘Data Against Corona Taskforce’ nagaan welke bijkomende acties mogelijk zijn om de oplopende curve van het aantal besmettingen af te vlakken. In een latere fase kan die informatie gebruikt worden om maatregelen te nemen die de infectiecurve inkorten. Tenslotte worden de getroffen maatregelen om de besmetting in te dijken, na de crisis gedetailleerd geëvalueerd.De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en privacy-experten werden nauw betrokken om de privacy van de burgers te garanderen. 
De taskforce, geleid door beide ministers, bestaat uit ruimtelijke epidemiologen, data privacy-experten en data science-experten. Ook experten uit de telecomsector en digitale scale-ups maken deel uit van de taskforce. Een ethisch comité begeleidt alle werkzaamheden.
De komende dagen en weken zal de taskforce specifieke toepassingen uitwerken en testen, zoals manieren om de locatie en verspreiding van de ziekte in kaart te brengen, toepassingen die de impact van al genomen maatregelen meten, gerichte communicatie via Be-alert, of strategieën en oplossingen voor de gerichte verspreiding van informatie op locaties met een hoog risico. De toepassingen worden geselecteerd op basis van hun nut voor de volksgezondheid en hun respect voor de privacy van onze burgers.
Organisaties die denken te kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de taskforce door anonieme data aan te leveren kunnen een voorstel doen via DataAgainstCorona@debacker.fed.be.
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Kris Tyteca

    Nieuwe goedkopere test met test op antilichamen? Zo vlug mogelijk invoeren!

  • Erwin Vereecken

    Mag het iets grootschaliger. We hebben meer dan 200.000 medische professionals in Belgie, verder ook nog brandweer, rode kruis vrijwilligers etcetera. En een paar miljoen mensen die thuis zitten, waarvan vele met allerhande nuttige kwalificaties, bvb laboranten, chemieleraars etc.. Stel daarvan 50.000 teams samen, van elk een 20 tigtal personen, en laat die elk een wijk van een 200 tal personen monitoren. Organisatie is vergelijkbaar met de verkiezingen, en dat doen we regelmatig.

  • Erwin Vereecken

    Goed initiatief, maar verkeerde insteek. De epidemie moet volledig gestopt worden, we kunnen onze economie niet anderhalf jaar laten platliggen tot een vaccin beschikbaar wordt.