Dagelijks zeven zelfdodingen in België

UNKNOWN

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), dat onder andere instaat voor de Zelfmoordlijn, heeft op 1 april een tweede vestiging geopend in Leuven, naast die in Brussel, waar vrijwilligers telefonische oproepen beantwoorden. Dat maakte het CPZ vandaag bekend in Leuven, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Veerle Heeren (CD&V).

Meer vrijwilligers nodig

De organisatie hoopt op die manier meer vrijwilligers aan te trekken. Er wordt vooral gerekend op studenten. Ze kunnen zich engageren via een aangepaste formule, die voor hen werd uitgedokterd.

In ons land zijn er dagelijks gemiddeld 7 zelfdodingen en 100 pogingen tot zelfdoding. De Zelfmoordlijn ontving in 2008 9.609 telefonische oproepen, een lichte toename in vergelijking met het jaar voordien, toen het er nog 9.434 waren. Het aantal online-oproepen verdrievoudigde van 362 in 2007 naar 763 in 2008. Het CPZ startte midden 2005 een online-dienstverlening gedurende 1 avond per week, die in juli 2008 werd uitgebreid tot 5 avonden per week.

Depressie en eenzaamheid

De gemiddelde leeftijd van wie hulp zocht via telefoon was 40, online was die 20. Ook deed de helft van wie contact opnam via internet al een poging tot zelfdoding, tegenover 28 procent van wie telefonisch hulp zocht. De belangrijkste problemen die telefonisch gesignaleerd werden, waren depressie (41 procent) en eenzaamheid (36 procent). Voor online was dat onbegrip van de omgeving (40 procent) en de relatie met ouders (32 procent).

Grieke Forcelle, directrice van het CPZ, zei dat liefst 21 procent van degenen die online contact opnamen, signaleerden dat ze slachtoffer waren geweest van seksuele mishandeling. Bij de telefonische oproepen was dat 6 procent. In een aantal gevallen was de seksuele mishandeling nog bezig. "Dit vormt een zeer groot probleem. Uit studies blijkt dat seksuele mishandeling gepaard gaat met een verhoogd risico op zelfdoding."

Netlog

Forceville stelde dat online een nieuwe groep werd bereikt, die vroeger niet telefonisch contact opnam. "We bestuderen met de netwerksite Netlog hoe we internetgebruikers kunnen bereiken die op blogs en al chattend te kennen geven dat ze aan zelfdoding denken."

Er wordt onder meer gedacht aan een automatische detectie van verontrustende berichten. Via de moderatoren zou naar de betrokkenen een bericht gestuurd worden met een aanbod tot hulpverlening. Aan zoekrobot Google wordt gevraagd eerst het hulpverleningsaanbod te tonen als trefwoorden als zelfdoding ingetikt worden.

Momenteel beschikt het CPZ over een vijftigtal vrijwilligers, waarvan een vierde online actief is. Omdat het in Brussel moeilijk was om nieuwe Nederlandstalige vrijwilligers op de kop te tikken, wordt nu uitgeweken naar Leuven. In 2009 wil het CPZ meer 65-plussers, nabestaanden en mensen met een auditieve beperking bereiken. (belga/mvdb)

 We bestuderen met netwerksite Netlog hoe we internetgebruikers kunnen bereiken die op blogs en al chattend te kennen geven dat ze aan zelfdoding denken 
Grieke Forcelle (CPZ)