Crombez aan BDW: "Als u vindt dat uw ministers de zaak mismeesteren, ben ik het met u eens"

PHOTO_NEWS
Sp.a-voorzitter John Crombez deelt de kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever op het feit dat de loonlastenverlaging niet geldt voor de publieke non-profit waardoor er een "concurrentievervalsing" dreigt tussen private en publieke zorgverstrekkers. "Als u vindt dat uw ministers de zaak al een jaar mismeesteren, ben ik het met u eens", reageert Crombez in een open brief aan De Wever.

De sp.a-minister daagt zijn N-VA-collega uit de daad bij het woord te voegen en aan te dringen op een snelle bijeenkomst van de bevoegde parlementscommissies om "concreet in te grijpen".

In de Gazet van Antwerpen spreekt De Wever van "concurrentievervalsing" als de lastenverlaging enkel geldt voor de private zorgverstrekkers en bijvoorbeeld niet voor het Zorgbedrijf Antwerpen en het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Meer algemeen wil hij naar eigen zeggen dat de verlaging er ook komt voor de lokale overheden.

Opmerkelijk
De demarche van De Wever is opmerkelijk. N-VA is de grootste partij van de federale regering en zat met financieminister Johan Van Overtveldt volop mee aan de knoppen bij het uitwerken van de taxshift. Bovendien klonk het steeds dat de taxshift vooral de concurrentiepositie van onze bedrijven moest verbeteren.

"Onwetendheid, onkunde, of misleiding"
Hoewel sp.a-voorzitter Crombez de kritiek van De Wever deelt, vindt hij het wel nodig "de puntjes op de i te zetten". Er zijn volgens Crombez al veel langer klachten van het lokale niveau over de federale en Vlaamse besparingsmaatregelen. "Dat uitgerekend u nu - om het hoofd boven water te houden - daarvoor waarschuwt getuigt van ofwel onwetendheid, ofwel onkunde ofwel misleiding. Een andere uitleg vind ik niet."

Volgens Crombez dreigen veel lokale besturen "stil te vallen" door het Vlaamse en federale besparingsbeleid. Hij roept zijn N-VA-collega daarom op om in de parlementen werk te maken van "concrete ingrepen" om het beleid bij te sturen. Crombez: "Trouwens, als ik mij niet vergis bent u ook parlementslid. Toon dan dat u niet een zoveelste mededeling hebt gedaan, maar dat het u écht menens is".