Crisis of niet, De Crem zet hervorming leger door

UNKNOWN

Ondanks de politieke crisis zet Defensie zijn legerhervorming door. Het Belgisch staatsblad publiceerde gisteren een koninklijk besluit dat onder meer de algemene structuur van Defensie en de bevoegdheden van zijn geledingen aanpast aan de noden.
 
Het koninklijk besluit kadert in de finalisering van het hervormingsplan bij Defensie, dat vorig jaar werd aangekondigd door De Crem en mits enkele aanpassingen werd goedgekeurd door de regeringspartijen.
 
Volgens de minister is de belangrijkste nieuwigheid het wegvallen van de onduidelijke functie van vicechef van Defensie (V-CHOD). De functie werd in 2002 in het leven geroepen, maar werd niet meer ingevuld sinds 30 september 2008.
 
Harmonieuze werking
Een andere aanpassing is dat de Algemene Directies Vorming (DG Vorming) en Communicatie (DG Com) voortaan vallen onder het gezag van de Chef Defensie (CHOD), Charles-Henri Delcour. "Dat draagt bij tot een meer harmonieuze werking van het departement", verzekerde De Crem in een communiqué.
 
Het ministerie krijgt er ook drie nieuwe diensten bij: (1) de Interne Audit van Defensie - een "maatregel die perfect kadert in de nieuwe benadering van de federale autoriteit" -, (2) de dienst Algemene Inspectie Defensie, die beschikt over een belangrijk inspectie- en aanbevelingsrecht, en (3) een Interne Dienst voor Klachtenmanagement en Bemiddeling, die instaat voor de verwerking van interne klachten en bemiddeling.
 
"Met die nieuwe structuur, is Defensie klaar voor de uitdagingen van de toekomst", verzekerde De Crem. (belga/sps)