Criminaliteit in Luik met 13,5 procent gedaald in 2007

De criminaliteit in de stad Luik is in 2007 met 13,5 procent gedaald, van meer dan 35.000 feiten in 2006 naar 30.247 feiten. Dat hebben burgemeester Willy Demeyer en de politieverantwoordelijken vandaag gemeld bij de voorstelling van de cijfers voor het voorbije jaar.

De daling kadert in een algemene dalende tendens sinds 2001, toen de criminaliteit met 22 procent afnam. Het aantal zedenfeiten, voornamelijk verkrachtingen, daalde het sterkst (-57 procent), met 364 feiten in 2007. Ook het aantal diefstallen, bedreigingen en feiten voor oplichting, heling en inbraken nam af. Enkel vandalisme en beschadigingen, zoals graffiti, kenden een stijging van bijna 7 procent, met 3.736 feiten in 2007.

De diefstallen zijn goed voor de meerderheid van de criminele feiten in Luik. Het aantal diefstallen in wagens (goed voor 30 procent van het totale aantal diefstallen) daalde met 29 procent, terwijl dat type criminaliteit in 2006 een stijging kende. De daling volgt volgens de politie op de arrestatie van een georganiseerde bende vorig jaar.

Het aantal wagendiefstallen nam af met 10 procent en kwam in 2007 uit op 2.768 feiten. Een onrustwekkende vaststelling is wel dat het aantal diefstallen uit huizen in 2007 steeg met 46 procent of 2.171 feiten. Volgens politiekorpschef Christian Beaupère is dat te wijten aan georganiseerde bendes. (belga/sps)