Crevits sluit nieuwe steenkoolcentrales niet uit

UNKNOWN

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) vindt het "voorbarig" om de eventuele inplanting van een nieuwe steenkoolcentrale in Vlaanderen uit te sluiten. Ze geeft toe dat er daarvoor wel nog een reeks knelpunten resten, met name de problematiek van de verhoogde stikstofuitstoot. "Maar ik doe op vandaag voor niks een deur dicht", aldus Crevits.

Minister Crevits kreeg in de commissie Leefmilieu en Energie vragen van Bart Martens (sp.a), Vera Dua (Groen!) en Fientje Moerman (Open Vld) over de mogelijke inplanting van steenkoolcentrales in de havens van Gent en Antwerpen. Zo wil de Duitse groep E.ON in de Antwerpse haven een kolencentrale bouwen met een vermogen van 1.100 megawatt.

Milieu-impact
Martens en Dua maken zich vooral zorgen over de milieu-impact van zo'n steenkoolcentrale. Zo veroorzaakt elektriciteitswinning uit steenkool erg veel CO2. "Het zou een stap achteruit zijn", aldus Dua. Gewezen economieminister Moerman wierp de vraag op hoe we de groeiende vraag naar energie zullen kunnen opvangen als zowel kernenergie als steenkoolcentrales in de toekomst zouden worden uitgesloten.

Volgens minister Crevits hanteert de Vlaamse regering vier criteria: beschikbaarheid, betaalbaarheid, degelijkheid en duurzaamheid. Elke aanvraag zal aan die criteria worden getoetst. Een nieuwe steenkoolcentrale kan volgens Crevits alvast helpen om de voorzieningszekerheid te waarborgen, de mededinging uit te breiden en de prijzen in de hand te houden "op voorwaarde dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden wordt gelegd".

CO2
En daar lijkt het schoentje te wringen. Een centrale zoals E.ON wil bouwen in Antwerpen, zou 6 miljoen ton CO2 uitstoten. Dat is veel in vergelijking met de totale Vlaamse CO2-uitstoot. Die bedraagt momenteel 74 miljoen ton. Daarnaast is er het probleem van de stikstofoxide-uitstoot (NOx). De verhoogde NOx-emissie van een steenkoolcentrale is momenteel nog "significant en kan het halen van de opgelegde doelstellingen voor Vlaanderen verder bemoeilijken", geeft Crevits toe.

Groen!-politica Vera Dua was niet tevreden met het antwoord van Crevits. "Ik ben nog ongeruster geworden. We zitten op een cruciaal moment voor beslissingen rond onze energievoorziening en ik had gehoopt dat u zich strenger ging uitspreken over de nadelen van steenkoolcentrales", aldus Dua.

Volgens sp.a'er Bart Martens moet er niet gevreesd worden dat er geen alternatieven zijn om de energie uit kerncentrales op te vangen. "We hebben de luxe van de keuze en we mogen zeker niet gedwongen worden om te kiezen voor steenkoolcentrales", klonk het. (belga/sps)