Crevits: "Scholen worden niet geviseerd"

Vandaag gaan de Brusselse scholen opnieuw open, nadat ze twee dagen dicht zijn geweest door het verhoogde terreurniveau. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelt gerust: scholen worden niet geviseerd, en er zijn voldoende extra afspraken gemaakt.

Toch beseft de onderwijsminister dat het vandaag een normale schooldag wordt, zo zei ze vanmorgen op Radio 1. "We hebben aangeraden aan directies en leerkrachten om met leerlingen te spreken. Om de emoties en de gevoelens die er zijn, ook te tonen. Want het is wel belangrijk dat de leerlingen met de situatie leren omgaan, we zitten tot slot nog altijd op terreurniveau vier."

Volgens Crevits zijn er zowel intern als extern afspraken gemaakt en initiatieven genomen om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen. "We hebben de scholen instructies gegeven om bijvoorbeeld te zorgen voor een goede controle op wie er binnen en buiten gaat, de noodplannen zijn herbekeken, en er komt extra politiebewaking, soms via patrouilles, soms via vaste agenten aan de poort." Die maatregelen willen echter niet zeggen dat scholen geviseerd zouden worden door terroristen. "Alle maatregelen zijn louter preventief om de waakzaamheid hoog te houden."

Leerkrachten en leerlingen die trouwens vandaag toch niet naar school zouden gaan, zullen nog niet meteen gesanctioneerd worden. "We willen eerst alles doen om het vertrouwen in de school te herstellen", aldus Crevits.

'Het is wel belangrijk dat de leerlingen met de situatie leren omgaan, we zitten tot slot nog altijd op terreurniveau vier'

Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Onderwijs

Brussel

Inhoudelijk erkent Crevits ook dat er extra noden zijn in het onderwijs, zeker in Brussel. "We weten al langer dat ons secundair onderwijs aan een modernisering toe is. We moeten bijvoorbeeld veel meer inzetten op duaal leren, via een werkplaats aan een diploma geraken. Jongeren die toch de school verlaten zonder diploma, worden ook nog niet voldoende opgepikt door de VDAB. Toch is het niet zo dat scholen met meer noden nu niet meer middelen krijgen. Scholen die meer kinderen hebben die bijvoorbeeld geen Nederlands spreken, krijgen nu al meer middelen en omkadering."