Crevits over eindtermendiscussie: "Maak van het onderwijs geen slagveld"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
belga Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) roept op om het debat over de eindtermen "inhoudelijk en sereen" te voeren. "We moeten koste wat het kost vermijden dat we van onderwijs een slagveld maken", zegt ze in een reactie op de bitse discussie tussen met name Katholiek Onderwijs Vlaanderen en N-VA. Inhoudelijk probeert de CD&V-minister beide standpunten te verzoenen.

Het kwam de voorbije dagen tot een stevige clash tussen Lieven Boeve, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en de N-VA. Inzet: de eindtermen in het onderwijs, zeg maar de minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken. Die eindtermen zijn verouderd en zijn aan vernieuwing toe.

Lieven Boeve vreest voor een grotere politieke inmenging via de nieuwe eindtermen. Hij meent zelfs dat de N-VA op die manier "het DNA van het katholiek onderwijs vernietigt". Dat verwijt is bij N-VA dan weer in het verkeerde keelgat geschoten.

Onderwijsminister Hilde Crevits tracht intussen de gemoederen te sussen. Zij doet op haar website een oproep tot kalmte en samenwerking. "Want we moeten koste wat het kost vermijden dat we van onderwijs een slagveld maken. Publiek gekrakeel is misschien goed voor het ego, maar niet voor het debat. Dat moet over inhoud gaan en in alle sereniteit gevoerd worden", aldus Crevits. Volgens haar gaat het om een belangrijk debat dat absoluut niet mag "verzanden in formalistische discussies of machtsspelletjes tussen politiek en onderwijsveld".

Verzoening

Inhoudelijk lijkt Crevits beide kampen te willen verzoenen. Zo is het volgens haar bijvoorbeeld niet meer dan normaal dat de overheid vastlegt wat men van leerlingen mag verwachten. "Die vereisten moeten helder geformuleerd zijn, gereduceerd in aantal en tegelijkertijd een stevige basis meegeven", klinkt het. Maar tegelijk is er de grondwettelijke vrijheid van onderwijs die ervoor zorgt "dat elke school de vrijheid heeft om te bepalen hoe ze die eindtermen in de praktijk inkleurt op basis van haar eigen pedagogisch project".

Dat lijkt misschien een moeilijke evenwichtsoefening, maar volgens Crevits is het "haalbaar". "Sla de handen dus in elkaar, ons onderwijs hervormen doen we samen: de politiek én het veld, elk vanuit hun eigen bevoegdheid en elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar steeds in het belang van de leerling", besluit ze.