Cordon sanitaire 'doorbroken' in Denderleeuw

Volgens partijvoorzitter Tom Van Grieken gaat het om 'een flinke barst in het cordon sanitaire'.
BELGA Volgens partijvoorzitter Tom Van Grieken gaat het om 'een flinke barst in het cordon sanitaire'.
In het Oost-Vlaamse Denderleeuw heeft het langst zetelende gemeenteraadslid, een Vlaams Belanger, zich vanmiddag bij het schepencollege gevoegd om een bouwvergunning goed te keuren. Het ging om de eerste formele bestuurshandeling ooit van een lid van Vlaams Belang. Daarmee is het cordon sanitaire voor het eerst 'doorbroken'.

De moeizame coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld Plus, die eind januari 2013 tot stand kwam na bemiddeling van wijlen gouverneur André Denys, liep op 3 november 2014 op de klippen. Coalitiepartner CD&V steunde een voorstel van oppositiepartij sp.a-Open om de onbestuurbaarheid vast te stellen. Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers tracht sinds eind november te bemiddelen tussen de partijen.

CD&V neemt intussen niet meer deel aan de vergaderingen van het schepencollege. Vandaag moest worden gestemd over een bouwvergunning met een Open Vld Plus-schepen als betrokken partij, waardoor er geen meerderheid was. Daarom mocht het langst zetelende gemeenteraadslid meestemmen, Vlaams Belanger Danny Bourgeois. Het ging om de eerste formele bestuurshandeling van een lid van Vlaams Belang.

Volgens partijvoorzitter Tom Van Grieken gaat het om 'een flinke barst in het cordon sanitaire'. Van enige toenadering om een coalitie met Vlaams Belang te vormen is evenwel geen sprake.

Van enige toenadering om een coalitie met Vlaams Belang te vormen is evenwel geen sprake

Uitkomst bemiddeling onduidelijk

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) gaf gouverneur Briers vorige woensdag een formele bemiddelingsopdracht. De gouverneur, die eerder al informeel bemiddelde, startte donderdag met de eerste gesprekken, een dag later zag hij de laatste partij. De gouverneur moest van de minister zowel CD&V, N-VA als Open Vld Plus horen om te polsen of er nog een samenwerking mogelijk was.

Briers werkt nu aan een verslag dat binnenkort aan minister Homans wordt bezorgd, over de inhoud wordt nog niet gecommuniceerd. Als de bemiddeling mislukt zou zijn, maar dat is nu dus nog niet duidelijk, dan is het aan de minister om de gemeenteraad de opdracht te geven om de procedure op te starten voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en schepenen.

Briers werkt nu aan een verslag dat binnenkort aan minister Homans wordt bezorgd, over de inhoud wordt nog niet gecommuniceerd

Gouverneur Jan Briers.
BELGA Gouverneur Jan Briers.