Congres Open Vld keurt regeringsdeelname goed

UNKNOWN

Het congres van Open Vld heeft de deelname van de Vlaamse liberalen aan de regering Leterme I goedgekeurd. Dat gebeurde met een ruime meerderheid. Er waren elf tegenstemmen en negentien onthoudingen, op een totaal van 350 à 400 aanwezigen.

Algemeen erkennen de Vlaamse liberalen dat het regeerakkoord, waarover de vijf meerderheidspartijen het gisteren eens raakten, een vage tekst is. "Er hangt mist boven, maar dan wel een blauwe mist", luidde het.

Open Vld dringt er op aan dat bij de begrotingscontrole een meerjarenplanning wordt opgemaakt. Ze willen daarmee voorkomen dat jaar na jaar moet worden gekeken of er nog geld over is. Door zo'n meerjarenplanning is de regering daarentegen nu al verplicht duidelijke keuzes te maken en te kijken waar de middelen vandaan moeten komen.

Vanavond keurden ook MR, PS en cdH hun regeringsdeelname al goed. (belga/bdr)