Conciërge wordt uit oude school Doel gezet

UNKNOWN

Een deurwaarder heeft een vonnis laten betekenen waardoor de 'conciërge' van gemeenschapshuis De Doolen, de vroegere gemeenteschool in Doel, kan uitgezet worden. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kwam er volgens Jan Creve van het actiecomité Doel 2020 op eenzijdig verzoekschrift van de gemeente Beveren.

Zorg gebouwen
Doel 2020 reageert boos op de juridische stappen. Volgens Creve is er voor het gebruik van de gebouwen al sinds de zomer van 2000 een overeenkomst met de gemeente Beveren. Het actiecomité benadrukt dat de conciërgewoning al die tijd bewoond is geweest door iemand die de zorg voor het gebouw op zich nam. Van "krakers wiens identiteit niet is vast te stellen" is volgens Doel 2020 dan ook nooit sprake geweest.

Illegaal
Zonder conciërge vreest de bewonersgroep dat de gebouwen ten prooi zullen vallen van vandalen. Daarom zetten de advocaten van Doel 2020 een verzetsprocedure in bij de rechtbank in Dendermonde. Andere acties zijn niet uitgesloten. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is er inderdaad al acht jaar een gebruiksovereenkomst voor de oude school maar staat daarin uitdrukkelijk vermeld dat er geen onderverhuur mag gebeuren voor bewoning. "Als dit in het verleden wel gebeurde, was dit alleszins illegaal", benadrukt hij. "We hebben recent een aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister binnen gekregen en geweigerd. De gemeente heeft zich aan de afspraken gehouden maar de gebruikers blijkbaar niet." (belga/gb)