Communautaire bom in Linkebeek: Homans benoemt oppositielid tot burgemeester

Liesbeth Homans (N-VA).
BELGA Liesbeth Homans (N-VA).
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft zondagmorgen gemeenteraadslid Eric De Bruycker van oppositiepartij Prolink benoemd tot burgemeester van Linkebeek.

In een mededeling benadrukt minister Homans dat onze rechtsstaat enkel functioneert als alle overheden van het land onze democratische rechtsregels uitvoeren en de uitspraken van het hoogste administratieve rechtscollege respecteren. "In Linkebeek legt de meerderheid al jaren de wetten en de rechtspraak naast zich neer, hieraan moet een einde komen", aldus Homans. Tijdens het middagnieuws op VTM benadrukte ze dat het niet om een of andere communautaire twist gaat, maar om het naleven van de wetten en regels.

Aan de benoeming van De Bruycker gaat een lange carrousel vooraf. MR-Kamerlid Damien Thiéry is al sinds 2007 waarnemend burgemeester van Linkebeek, maar ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 raakte hij niet benoemd als burgemeester wegens overtredingen van de taalwetgeving. En dat ondanks twee pogingen bij de Raad van State om deze niet-benoeming ongedaan te maken.

De Franstalige meerderheid blijft evenwel vasthouden aan Thiéry als waarnemend burgemeester. Minister Homans had op 17 september schepen Yves Ghesquière benoemd als burgemeester. "Die benoeming gebeurde met respect voor de wet en de lokale politieke machtsverhoudingen", aldus Homans. De schepen aanvaardde de benoeming evenwel niet, waarop Thiéry liet weten dat geen enkel lid van zijn lijst kandidaat is voor de sjerp.

Volgens de minister plaatste de Franstalige meerderheid in Linkebeek zich daardoor niet enkel boven de Bijzondere Wet, maar negeerde ze ook tweemaal de rechtsspraak van de Raad van State - het hoogste administratieve rechtscollege in ons land. Ze kondigde toen ook snel een nieuw initiatief aan. Dat volgde dus vandaag/zondag, met de aanduiding van het Nederlandstalige gemeenteraadslid De Bruycker.

'In Linkebeek legt de meerderheid al jaren de wetten en de rechtspraak naast zich neer, hieraan moet een einde komen'

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA)