Claes: "Ze motiveerde koning Boudewijn"

Minister van Staat Willy Claes is niet zo verrast door het bericht van het overlijden van koningin Fabiola. "De koningin was al enige tijd verzwakt. Dat zag je doordat ze geen publieke optredens meer deed en niet meer naar concerten en tentoonstellingen ging." "Koningin Fabiola was voor mij de ideale partner voor wijlen koning Boudewijn, die zijn koningschap beschouwde als een roeping. Ik denk dat Fabiola hem daar op een wijze manier in gemotiveerd heeft. Voor het overige had zij een uitgesproken interessepunten voor sociale en culturele problemen. Het enige spijtige punt dat je moet aanhalen als je Fabiola beschrijft, is dat ze koning Boudewijn nooit kinderen heeft kunnen geven. Dat is door het hoofd van zowel Fabiola als Boudewijn blijven spoken."