Child Focus noteert stijging in zowat alle verontrustende dossiers

CEO van Child Focus Heidi De Pauw
BELGA CEO van Child Focus Heidi De Pauw
Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, kreeg vorig jaar opvallend meer meldingen van kinderen en jongeren die thuis of uit een instelling wegliepen. Ook het aantal meldingen van vermoedelijke prostitutie van minderjarigen nam sterk toe. Opvallend is dat liefst twee op de drie van deze zaken gelinkt kan worden aan wegloopgedrag, blijkt uit het jaarverslag van de stichting.

Met 1.134 zaken lag het aantal wegloopdossiers in 2016 zowat 10 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande jaren. Child Focus spreekt van een recordaantal. Minderjarigen lopen steeds vaker meer dan één keer per jaar weg. Dat wegloopgedrag vaak onderdeel vormt van de problematische context waarin de betrokken minderjarige zich bevindt, blijkt uit het feit dat bijna een derde van de weglopers in een instelling was geplaatst. Het aantal zeer onrustwekkende verdwijningen neemt wel iets af.

Prostitutie

Het aantal meldingen van prostitutie van minderjarigen steeg opmerkelijk: van 10 in 2014 over 35 in 2015 tot 60 dossiers vorig jaar. In 37 gevallen was de betrokken minderjarige misleid door tienerpooiers.

Ontvoeringen

Het aantal dossiers rond ouders die hun kind ontvoeren en meenemen naar het buitenland is dan weer gevoelig gedaald. In 2016 behandelde Child Focus nog 352 dergelijke dossiers, tegenover gemiddeld 400 in de jaren voordien. Het aantal nieuwe zaken is gedaald en de doorlooptijd wordt steeds korter. Steeds meer dossier raken opgelost omdat de ouders een onderling akkoord vinden. Child Focus startte overigens vorig jaar een nieuw proefproject rond bemiddeling in dit soort zaken.

Vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Inzake vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen stelde Child Focus de jongste jaren een systematische toename vast van het aantal nieuwe zaken. In 2014 waren er "maar" 24 nieuwe dossiers, vorig jaar waren dat er al 116. Dit is maar het topje van de ijsberg: enkel de meest onrustwekkende verdwijningen worden gemeld en de grote instroom van vluchtelingen zorgt ervoor dat een aantal jongeren nergens wordt geregistreerd. Van een meerderheid van de betrokken jongeren blijft elk spoor bijster.

Seksueel misbruik via het internet

Child Focus registreerde ook meer meldingen van seksueel misbruik via het internet. Het aantal gevallen van sextortion (waarbij jongeren verleid worden om pikante beelden van zichzelf te delen en daarna afgeperst worden), grooming (waarbij jongeren via sociale media tot seksuele handelingen verleid worden) en secundaire sexting (waarbij seksueel getinte beelden gedeeld worden en daarna in de publieke sfeer terecht komen), nam toe.

Kinderporno

Het online meldpunt www.stopchildporno.be kreeg dan weer opvallend minder meldingen van kinderporno. Child Focus heeft nog geen verklaring voor die daling, want de dalende trend is in onze buurlanden niet te zien. Mogelijk is kinderporno grotendeels verschoven naar het dark web. Anderzijds heeft de stichting het meldpunt vorig jaar relatief weinig gepromoot, in afwachting van een nieuwe bevoegdheid die Child Focus krijgt. Door een nieuwe wet mag de stichting zélf meldingen analyseren. Wel moet er eerst nog een samenwerkingsakkoord met politie en justitie worden goedgekeurd.