Child Focus: "Minder zaken, maar leeftijd slachtoffers daalt"

Woordvoerder Dirk Depover van Child Focus.
BELGA Woordvoerder Dirk Depover van Child Focus.
Child Focus heeft het voorbije jaar minder zaken van verdwijningen en seksuele uitbuiting behandeld, maar de aard van de behandelde zaken weegt een stuk zwaarder. "We stellen een verharding van de fenomenen vast", zegt Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus. Het gaat dan om de leeftijd van de slachtoffers. Die daalt onrustwekkend.

De consulenten behandelden 989 wegloopzaken, ruim 10 procent minder dan de vorige twee jaar. Het aantal behandelde zaken van internationale kinderontvoering daalde sinds 2012 met ruim 15 procent tot 383. Het aantal meldingen van gevallen van seksuele uitbuiting nam zelfs met 20 procent af, tot 502.

Het totale aantal in 2013 door Child Focus behandelde zaken van verdwijningen of seksuele uitbuiting daalde bijgevolg met 9 procent tegenover 2012. Dat zou erop kunnen wijzen dat onze samenleving veiliger wordt voor kinderen, maar bij nader inzien moet dat beeld genuanceerd worden. Er zijn namelijk een aantal verschuivingen die op een verharding van de fenomenen wijzen.

We zien bijvoorbeeld dat binnen de categorie verdwijningen de "zeer onrustwekkende verdwijningen" licht in aantal toenemen (282 ten opzichte van 279 vorig jaar), en - vooral - dat de gemiddelde leeftijd van de betrokken kinderen daalt.

Weglopers
Ondanks de vermindering van het totale aantal neemt het aantal weglopers onder 16 jaar niet af: in 2013 waren er 577 ten opzichte van 571 in 2012. Hetzelfde doet zich voor bij de slachtoffers van seksuele uitbuiting, waarbij het aantal slachtoffers jonger dan 16 nagenoeg gelijk bleef: 289 in 2013 tegenover 291 in 2012. Vooral de zeer jonge slachtoffers (jonger dan 6 jaar) namen in aantal toe: 78 (of 19 procent) in 2013 ten opzichte van 71 (of 15 procent) in 2012.

Inzake de internationale kinderontvoeringen nam vooral het aantal "preventieve" zaken af, met name de zaken waarbij een ouder contact opneemt met Child Focus uit vrees voor een mogelijke ontvoering. Twee derde van de vermiste niet-begeleide minderjarige vluchtelingen konden niet worden gelokaliseerd.

Het aantal ontvoeringen door (meestal bekende) derden verdubbelde nagenoeg, en ook het aantal "ongedefinieerde" verdwijningen ging in stijgende lijn. In deze laatste categorie werden vijf jongvolwassenen en twee jonge kinderen levenloos teruggevonden.

'Big tweet'
In 2013 verrichte Child Focus ook heel wat preventie- en voorlichtingswerk. Vrijwilligers bezochten 247 klasjes van het vijfde en zesde leerjaar om over het werk van Child Focus te praten. Voor de internationale dag van de vermiste kinderen (25 mei) werd een 'Big Tweet' gelanceerd over langdurig vermisten.

Child Focus beantwoorddde liefst 1.500 vragen naar vormingen of pedagogisch materiaal. Honderdvijftig vrijwilligers (werknemers bij Belgacom of Microsoft) informeerden 17.000 kinderen over veilig internetgebruik. Meer dan 6.000 ouders in België woonden 1 van de 200 sessies "Webetic", "Veilig Online" of "Durchklick" bij.

In 2013 werden ook enkele zeer laagdrempelige preventietools gerealiseerd, zoals de speldoos 'Jungle web' en het onlinespel rond privacy 'Masterfind', gratis verkrijgbaar via clicksafe.be.