Child Focus krijgt meer slagkracht in strijd tegen kindermisbruik

Child Focus
Organisaties als Child Focus zullen in de toekomst meldingen van kinderporno kunnen analyseren en doorsturen naar politie en justitie of naar hun buitenlands netwerk. Bedoeling is op die manier websites sneller offline te kunnen halen en de 'eigenaars' strafrechtelijk te vervolgen. Dat is één van de maatregelen die de ministerraad onlangs heeft genomen om de strijd tegen kindermisbruik op te voeren en waarover de gratis krant De Zondag bericht.

De beslissingen van de ministerraad dateren al van twee weken geleden. Ze komen tegemoet aan een aantal Europese verplichtingen rond de seksuele uitbuiting van kinderen, kinderporno en mensenhandel. De aanpassingen moeten voor een snellere bestraffing zorgen en Child Focus meer slagkracht geven, zodat de organisatie sneller op de bal kan spelen.

Zo zal een burgerlijke organisatie als Child Focus onder bepaalde voorwaarden wettelijk kunnen worden erkend om de meldingen van kinderporno via haar burgerlijk meldpunt te analyseren en door te sturen naar de politiële en justitiële autoriteiten, of naar haar buitenlands netwerk van hotlines, legt het kabinet van Justitieminister Koen Geens (CD&V) uit.

Voorts wordt het strafbaar via een webcam ontucht of prostitutie van minderjarigen te bekijken, dus zonder fysieke aanwezigheid van slachtoffers. De minister pas daarmee de wet aan de digitale realiteit aan. Er worden ook nieuwe strafwetten ingevoerd om de identiteit van minderjarige slachtoffers te beschermen. De rechter zal voor kinderporno ook bijkomende straffen kunnen opleggen, waaronder de mededeling van de veroordeling aan de werkgever.

Het verbod op het bekijken en verdelen van kinderporno wordt uitgebreid tot beelden van meerderjarige personen, die fysieke kenmerken vertonen van een minderjarige. In dat geval zal de verdachte de meerderjarigheid moeten aantonen. Op die manier wordt een soort omkering van de bewijslast ingevoerd voor wie flirt met de juridische grens van meerderjarigheid.

De verjaringstermijn voor misdrijven van kinderpornografie en mensenhandel met seksuele doeleinden stijgt naar vijftien jaar en begint pas te lopen vanaf de leeftijd van meerderjarigheid van het slachtoffer.