Chaotische ochtendspits: 355 kilometer file door nasleep staking en prikacties

Zowat duizend politiemensen hebben vanochtend controles gehouden op snelwegen, afritten en nationale wegen rond de grootste steden in Vlaanderen. Mede door deze controles op onder andere alcohol en boordpapieren was er vanochtend een bijzonder zware ochtendspits. Maar die had ook te maken met de staking van gisteren, doordat ritten die toen niet konden doorgaan nu worden ingehaald.

Omstreeks acht uur vanochtend bedroeg de filelengte voor ons land 355 kilometer. "Dat is een drukke spits, maar nog geen record", zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum.

Vanochtend tussen 7 en 8.30 uur werden acties gehouden door vakbonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD op de drukste wegen van Vlaanderen en Brussel. De politie hield ook extra controles op de luchthaven van Zaventem en op de wegen naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Tussen 15 en 17 uur zijn er nog controles in het station van de Eurostar in Brussel.

"We zien sterk vertraagd tot stilstaand verkeer aan enkele politiecontroles", zei Hajo Beeckman. "Op de E313 in Ranst in de richting van Limburg waren er controles, en ook aan de Navo-tunnel, de Tervurentunnel en het Montgomeryplein in Brussel. Daar stond het verkeer echt blok, maar op de totale filelengte voor het land van 355 kilometer waren die controles verantwoordelijk voor een tiental kilometer. De hinder was eerder plaatselijk: op de gewestwegen die naar de oprit voor de E40 in Aalter leiden bijvoorbeeld. Daar was het lang aanschuiven."

Dirk Laenen
Een zwaantje maant aan om de snelheid te laten zakken tot 20 per uur op de E313 tussen Wommelgem en Ranst. Als pesterij.
HLN Een zwaantje maant aan om de snelheid te laten zakken tot 20 per uur op de E313 tussen Wommelgem en Ranst. Als pesterij.

Pensioen

"Het is niet onze bedoeling om het land helemaal plat te leggen", zei Vincent Houssin van VSOA aan de vooravond van de actie. "Wij kunnen geen actie houden zonder iemand pijn te doen, maar we moeten een signaal geven naar de regering toe", zei ook Jean-Pierre Claes van de vakbond NSPV.

De bonden blijven ijveren voor een speciaal pensioenstelsel voor politiemensen, die volgens de syndicaten niet kunnen werken tot hun 65ste of 67ste omdat hun beroep "gevaarlijk en specifiek" is. De onderhandelingen daarover tussen het gemeenschappelijk vakbondsfront en het ministerie van Binnenlandse Zaken liggen intussen stil.

Na afloop spreekt de afdeling Politie van liberale vakbond VSOA van "een groot succes". De vakbond rekent erop dat de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Pensioenen nu met een concreet voorstel over de pensionering van politiemensen over de brug komen. "Zowat alle centrumsteden hebben meegedaan met de acties", zegt Vincent Houssin van VSOA Politie aan Belga. "Van Antwerpen tot Hasselt, van Oostende tot in het centrum van Brussel waren er acties. Ook op de luchthaven van Zaventem waren er lange rijen van wachtenden door de acties van de politiemensen die uitgebreid de tijd namen om controles te doen."

Of Vincent Houssin begrijpt dat de agenten zich hiermee niet echt populair hebben gemaakt? "We hebben het niet gedaan om populair te worden. Wat we wilden, was een sterk signaal naar de regering sturen om werk te maken van een fatsoenlijk pensioenregime voor de politie. We zijn het beu dat de ministers zich achter het regeerakkoord wegsteken door te zeggen dat er geen marge is. Die houding vinden wij ziekelijk."

Volgens Houssin was er bij de bevolking begrip voor de acties van de politieagenten. "We hebben ook geen werkwilligen tegengehouden, we hebben niemand gegijzeld, we hebben eigenlijk met deze verkeersacties gewoon ons werk gedaan. Ik heb gemerkt dat we met deze acties toch op veel begrip konden rekenen van de mensen. Maar van wie we vooral begrip moeten krijgen, is de regering. We willen onze verworven rechten behouden en een nieuw pensioenregime voor de politiemensen."

Het is niet onze bedoeling om het land helemaal plat te leggen

Vincent Houssin van VSOA

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer verliep vanochtend overigens wel weer normaal na de algemene staking van gisteren. Na de brandstichting aan enkele signalisatiekabels op de lijn Oostende-Brussel werd eerder gevreesd dat het spoorverkeer ook vanmorgen nog hinder zou ondervinden, maar op drie afgeschafte internationale treinen na waren er geen problemen.

Ook de bussen, trams en metro's van De Lijn en de MIVB reden weer normaal.

Touring: "45 minuten verliestijd"

Mobiliteitsorganisatie Touring ontving vanmorgen een paar honderd telefoontjes en meldingen van automobilisten die in de ochtendspits geconfronteerd werden met een politiecontrole. "We hadden onze leden gevraagd om ons op de hoogte te houden van de stiptheidsacties van de politie".

"Vooral op gewestwegen liep de wachttijd uit van drie kwartier tot een uur. Dat zijn problemen die niet in de filecijfers staan, want die houden enkel rekening met de hoofdwegen".  

Touring benadrukt alle begrip te hebben voor de verzuchtingen de politie. De organisatie werkt ook steeds en in goed overleg efficiënt samen met de politie, maar betreurt deze gang van zaken en het feit dat opnieuw mensen worden getroffen die gewoon willen gaan werken en die al met zovele moeilijkheden op de weg en met het openbaar vervoer te maken kregen.

Vooral op gewestwegen liep de wachttijd uit van drie kwartier tot een uur. Dat zijn problemen die niet in de filecijfers staan

Touring
PHOTO_NEWS

West-Vlaanderen: actie goed opgevolgd

De stiptheidsacties van deze morgen werden overal in West-Vlaanderen goed opgevolgd. Op sommige plaatsen, zoals op de N58 in Wervik waar automobilisten ook een alcoholtest moesten ondergaan, zorgde dat voor lange files.

Op andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld aan de Condédreef en de Pottelberg in Marke, ging de politie iets minder rigoureus te werk en werden op geregelde tijdstippen auto's doorgelaten om te vermijden dat de files onverantwoord fel zouden aanzwellen. Hinder was er ook langs de Tweebruggenstraat in Oostende, waar de brug anderhalf uur was afgesloten.

Opmerkelijk: het controledispositief dat voorzien was op de Torhoutsesteenweg in Brugge kwam er uiteindelijk niet. Oorzaak was, volgens de vakbond, een tekort aan manschappen.

Tussen 7.30 en 8.30 uur hield de wegpolitie ook een stiptheidsactie op het 'ei' aan Kortrijk-Zuid. Tientallen chauffeurs moesten blazen, maar de actie zorgde niet voor noemenswaardige verkeershinder.

"We houden het rustig", geeft commissaris Johan Vanassche toe. "We hadden eveneens de grens kunnen blokkeren, maar we hopen dat er na alle acties nu eindelijk een oplossing komt voor het probleem van onze pensioenen. Van de 35 manschappen bij ons, is meer dan de helft ouder dan 52. Die kregen plots te horen dat ze zes of acht jaar langer moeten werken. Twee van onze collega's hebben al extra begeleiding nodig omdat ze het niet meer zien zitten." De chauffeurs die gecontroleerd werden, hebben begrip voor de actie.

PHOTO_NEWS