CGKR tevreden met veroordeling Centre islamique belge

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) beschouwt de veroordeling in het proces van het Centre islamique belge (CIB) als "een aanmoediging in de strijd tegen racisme op het internet". Het CGKR diende in 2002 een klacht in tegen onbekenden en stelde zich burgerlijke partij in 2004.

Het hof van beroep in Brussel veroordeelde vandaag twee oud-verantwoordelijken voor de website van het CIB voor het aanzetten tot haat en geweld tegenover de Joden.

"Zulke uitlatingen zijn ontoelaatbaar"
"Het hof van beroep stelde duidelijk dat de publicatie van dergelijke uitlatingen die aanzetten tot haat en geweld, ontoelaatbaar is, ongeacht of de beheerders van de website ook de auteurs ervan zijn", reageert Jozef De Witte, de directeur van het Centrum.

Sinds de zaak werd opgestart, wordt www.assabyle.com onder een andere naam in Azië gehuisvest, wat vervolging moeilijk maakt. "Zo'n vervolging vereist een internationale gerechtelijke samenwerking, en ook al is er vandaag sprake van een aantal initiatieven in de goede richting, de zaak toont aan dat er nog heel wat werk moet geleverd worden in de strijd tegen cyberhate", aldus nog De Witte. (belga/tw)