Cdh zegt ja, eind deze week interimregering

Het partijbureau van het cdH zette vannacht - nauwelijks 12 uur nadat voorzitster Joëlle Milquet aankondigde in de oppositie te gaan - unaniem het licht op groen voor regeringsdeelname. Formateur en uittredend premier Guy Verhofstadt bevestigde dat er nu snel een interimregering op de been moet kunnen worden gebracht. Hij legt daarvoor ondertussen opnieuw bilaterale contacten met het oog op de samenstelling van de bewindsploeg en de uitwerking van een minimumprogramma.

14 ministers
Er komt dus een coalitie met MR, PS en cdH langs Franstalige kant en oranje-blauw (CD&V/N-VA en Open VLD) langs Vlaamse kant. Zo'n combinatie beschikt in de Kamer over 101 zetels en dus over de tweederdemeerderheid die nodig is voor een staatshervorming. Het is al duidelijk dat er veertien ministers komen, zeven Nederlandstalige en evenveel Franstalige. CD&V zou vier portefeuilles krijgen, Open Vld drie. Bij de Franstaligen zouden MR en PS er elk drie krijgen en het cdH één. Enkel CD&V/N-VA en MR zouden een vicepremier mogen leveren.

Eerste namen
Duidelijkheid bestaat ook al over wie in de regering gaat zetelen. Bij CD&V krijgt Leterme twee portefeuilles en de functie van vicepremier. Verder krijgen ook Jo Vandeurzen (Justitie), ex-Vlaams minister Inge Vervotte (Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken) en kamerfractieleider Pieter De Crem (Defensie) een portefeuille. Dat betekent meteen dat CD&V op zoek moet naar een niewe voorzitter en fractieleider.

Geen N-VA'er
De Vlaamse liberalen leveren met Verhofstadt dus de premier. Daarnaast blijven Patrick Dewael en Karel De Gucht op post. Zij mogen hun huidige portefeuille - respectievelijk Binnenlandse en Buitenlandse Zaken - behouden. N-VA levert dus geen personeel voor de interim-regering. Daar kan wel verandering in komen wanneer de definitieve regering in het zadel zit en Leterme premier wordt. De portefeuille die dan vrijkomt, zou dan naar een N-VA'er kunnen gaan.

Franstalige kant
Bij de Franstaligen is voorlopig alleen maar zekerheid over de MR-excellenties. Hoewel cdH-voorzitster Joëlle Milquet het nog niet wil bevestigen, gaat iedereen ervan uit dat gewezen CSC-topman Josly Piette voor de Franstalige humanisten in de regering stapt. Hij zou Arbeid en Tewerkstelling krijgen. Piette werkte voor zijn politieke loopbaan ook nog 28 jaar bij de christelijke vakbond ACV. Hij wordt beschouwd als de man die het Generatiepact in het zuiden van het land aanvaardbaar maakte.

PS
De minste duidelijkheid bestaat er over de PS. Naar verluidt denkt voorzitter Elio Di Rupo nog na over de discipelen die hij naar de interimregering wil sturen. In elk geval ligt voor de Franstalige socialisten nog een zware sociale portefeuille klaar (Sociale Zaken en Pensioenen). Daarnaast zijn er nog de bevoegdheden Duurzame Ontwikkeling (met Energie en Milieu) en Mobiliteit (met het heikele dossier inzake de geluidshinder op de luchthaven van Zaventem).

Reynders opgelucht
De MR wil alvast zo weinig mogelijk aan de samenstelling van de uittredende regering veranderen. Charles Michel komt erbij, evenals Sabine Laruelle, die de competenties overneemt van Armand De Decker, die voorzitter is geworden van de Senaat. Didier Reynders blijft wellicht minister van Financiën. Die zegt dat hij opgelucht is dat de interimregering er komt. Hij heeft ook veel lof voor Verhofstadt en is blij dat de eenheid binnen de liberale familie stand heeft gehouden tijdens en na de verkiezingen.

Staatshervorming
CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen is tevreden dat de regering een ruime steun krijgt in het parlement, omdat die een staatshervorming mogelijk kan maken. Hij weet ook dat zijn kartelpartner N-VA wantrouwig is omdat er nog geen communautaire afspraken zijn. Maar volgens Vandeurzen beseffen de Franstaligen na de langdurige formatie de noodzaak van een staatshervorming. Hij geeft wel toe dat er nog een moeilijke weg afgelegd moet worden.

Drukke dagen
Guy Verhofstadt gaat vrijdagnamiddag in de plenaire Kamer de regeerverklaring van de interim-regering voorlezen. Het debat en de stemming zijn voor zondag gepland. Dat is overeengekomen in de conferentie van de voorzitters. Hoe dan ook zou ons land tegen Kerstmis over een interimregering moeten beschikken. De teller zal dan net geen 200 hebben bereikt. (belga/tdb/gb)