CdH wil niet weten van verhoging van BTW op elektriciteit

Céline Fremault (cdH)
BELGA Céline Fremault (cdH)
Brusselse minister bevoegd voor Energie, Céline Fremault (cdH), is verontrust over de intentie van de federale regering om de BTW op elektriciteit in het kader van nakende taxshift te verhogen. Ze verwijst naar berichten in de pers dat de regering-Michel de BTW op elektriciteit van 6 naar 21 procent zou willen verhogen. "Indien dit bevestigd wordt dan is dit een onaanvaardbare en onverantwoordelijke maatregel gezien haar impact op het consumentenbudget", stelt ze vandaag in een mededeling.

De cdH herinnert eraan dat de verlaging van de BTW op elektriciteit van 21 tot 6 procent voor de gezinnen in 2014 door toenmalig staatssecretaris voor Energie, Melchior Wathelet, gesteund werd. Volgens de ramingen kon de consument door deze maatregel bijna honderd euro besparen, aldus Fremault. Het aldus bespaarde geld kon vervolgens in de economie geïnjecteerd worden en de consumptie stimuleren.

"Deze verhoging kan niet verantwoord worden door de wens om de staatskas te vullen, terwijl ons fundamentele beleid ten behoeve van de ontwikkeling van de energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën ondersteund moeten worden", vindt Céline Fremault.