CdH wil moederschapsrust uitbreiden van 15 naar 18 weken

THINKSTOCK
Als het van cdH afhangt, wordt de moederschapsrust in de toekomst uitgebreid van vijftien naar achttien weken. De tien dagen vaderschapsverlof willen de Franstalige humanisten verplicht maken.

Momenteel bestaat de moederschapsrust uit zes weken zwangerschapsverlof (prenataal), waarvan één week verplicht, en negen weken verplicht bevallingsverlof (postnataal). Het cdH wil die vijftien weken stapsgewijs optrekken tot achttien weken. De dagen dat een vrouw tijdens de zes weken voor haar bevalling om medische redenen moet thuisblijven, mogen niet meer meegeteld worden.

Europese maatregel
In 2009 pleitte Joëlle Milquet (cdH) ook al voor het verlengen van de moederschapsrust. Daarmee anticipeerde ze op het voorstel van de Europese Commissie dat vermoedelijk ten vroegste in 2012 in werking zou treden. Een verlenging van de moederschapsrust kost per bijkomende week ongeveer 23 miljoen euro, aldus Milquet.

Voordelen voor het gezin
Het vaderschapsverlof is een regeling waar alle werknemers uit de privé en de openbare sector recht op hebben, maar het cdH wil deze dus verplicht maken. De partij wil zo vermijden dat jonge vaders afhankelijk zijn van de "goede wil" van hun werkgever om hun tien dagen vakantie op te nemen. Verder heeft de partij ook een aantal fiscale en andere voorstellen om het de gezinnen gemakkelijker te maken. "Het cdH is de enige politieke formatie die voorstelt om beter rekening te houden met de samenstelling van de gezinnen bij het berekenen van de belastingen", klinkt het. Zo wil het cdH gezinnen met één kind een fiscaal voordeel van 480 euro per jaar geven en gezinnen met twee kinderen een voordeel van 732 euro. Ook zouden dienstencheques niet meer duurder mogen worden.