CD&V neemt diversiteitsbeleid Homans op de korrel

Coalitiepartner CD&V neemt het diversiteitsbeleid van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) op de korrel. "We staan ver van het beoogde doel", zei CD&V-parlementslid Sabine de Bethune bij de voorstelling van het gelijkekansen- en diversiteitsplan 2017 in het Vlaams Parlement. De Bethune roept minister Homans op om naast 'softe' maatregelen zoals sensibilisering en vorming ook werk te maken van "dwingende en structurele maatregelen". De Bethune sprak zelfs van "een totaal gebrek aan politieke wil".

Het was Vlaams diversiteitsambtenaar ad interim Michiel Trippas, de man die (alvast tijdelijk) de fakkel van de ontslagen Alona Lyubayeva overneemt, die dinsdag in het Vlaams Parlement samen met minister Homans het nieuwe diversiteitsplan en de cijfers kwam toelichten.

Die cijfers zijn niet nieuw en tonen een verdeeld rapport. Zo was eind 2016 8,9 procent personeelsleden van de Vlaamse overheid van buitenlandse herkomst. De overheid lijkt daarmee goed op weg om tegen 2020 haar streefcijfer van 10 procent te behalen. Ook het aantal vrouwen in middenkaderfuncties stijgt, meer bepaald van 33,7 procent in 2015 naar 34,9 procent in 2016. Ook daar lijkt het vooropgestelde streefdoel van 40 procent tegen 2020 niet onmogelijk.

Maar er zijn ook minder positieve cijfers. Zo kende het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid een terugval van 25,6 procent in 2015 naar 22,7 procent vorig jaar. Het streefcijfer van 40 procent tegen 2020 is dus nog veraf. Ook wat betreft werknemers met een arbeidshandicap blijft het streefcijfer van 3 procent veraf liggen. In 2016 bleef de teller steken op 1,3 procent, een cijfer dat bovendien al jarenlang stagneert.

Minister Homans nuanceert die slechte cijfers. Wat het terugvallend aantal vrouwen in topfuncties betreft, speelt volgens haar de fusie van enkele entiteiten bij de overheid mee. Wat de stagnatie van het aantal personeelsleden met een handicap betreft, is er volgens de N-VA-minister sprake van een onderregistratie omdat niet iedereen met een handicap ook graag toegeeft dat hij/zij een beperking heeft.

Oppositiepartijen Groen en sp.a namen geen genoegen met die uitleg van de minister. Ook coalitiepartner CD&V toonde zich opvallend scherp. "Het resultaat dat gehaald wordt, staat nog ver van het beoogde doel", aldus parlementslid Sabine de Bethune. Zij vindt dat er naast 'softe' maatregelen zoals sensibilisering en vorming dringend ook "dwingende en structurele maatregelen" moeten komen. "Ik begrijp niet wat er schort. Er is een totaal gebrek aan politieke wil", klonk het nog.