CD&V haalt slag thuis: hogere btw op elektriciteit blijft in de index

Kris Peeters en premier Charles Michel.
BELGA Kris Peeters en premier Charles Michel.
De ministerraad heeft vanmorgen beslist dat de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent toch wordt meegenomen in de indexkorf.

"De regering zal de verhoging van de btw op de elektriciteit van 6 naar 21 procent niet neutraliseren in de index. De inflatie is dermate dat de neutralisering niet noodzakelijk is". Dat kondigde premier Charles Michel aan op de persconferentie na afloop van de eerste ministerraad na het zomerreces.

Het was vooral CD&V en vicepremier Kris Peeters die aandrongen om de btw-verhoging in de indexkorf te houden, omdat dat anders zou neerkomen op een tweede (mini-)indexsprong voor de gezinnen. N-VA en Open Vld waren het voorstel van de christendemocraten eerder niet genegen, maar lijken CD&V nu toch tegemoet te komen.

Tax shift

De beslissing over de verhoging van de btw op elektriciteit maakte deel uit van het akkoord dat de regering eind juli bereikte over de tax shift. Het gaat om een pakket van 7 miljard euro voor de verhoging van de koopkracht, in het bijzonder voor de lage lonen, en de versterking van de competitiviteit, benadrukte Charles Michel. Het pakket moet ervoor zorgen dat de lage en middeninkomens 100 euro per maand netto bijkrijgen.

Dat zal gebeuren via drie maatregelen - afschaffing belastingschijf van 30 procent, verhoging van de belastingvrije som en/of de forfaitaire beroepsinkomsten, en de werkbonus -, maar de verhouding tussen de drie is nog niet vastgelegd omdat er nog moet gekeken worden naar de effecten ervan op de gemeenschappen, gewesten en lokale overheden. Enkel de werkbonus heeft geen effect op de inkomsten van die entiteiten.

De regering zal een analyse maken van de effecten, waarna de gemeenschappen en gewesten hun opmerkingen kunnen formuleren. "Maar van onderhandelingen is er geen sprake", voegde Michel er meteen aan toe.