CD&V en N-VA opnieuw in de clinch: "Beperking uitkering niet in regeerakkoord"

CD&V liet onder meer via vicepremier Kris Peeters al weten niks te voelen voor het voorstel van Demir.
Belga CD&V liet onder meer via vicepremier Kris Peeters al weten niks te voelen voor het voorstel van Demir.
N-VA-Kamerlid Zuhal Demir herneemt de eis van haar partij om de werkloosheidsuitkeringen na een tijd stop te zetten. "We zullen nóg meer moeten hervormen om nóg meer mensen aan het werk te krijgen." Daarmee rakelt ze een thema op dat door CD&V al lang van tafel was geveegd. Die partij reageert dan ook als door een wesp gestoken. Open Vld is wel voor, maar erkent dat het niet in het regeerakkoord staat.

Uit cijfers van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank blijkt dat de indexsprong en de lastenverlagingen van de regering-Michel tegen 2019 zo'n 60.000 banen creëren, bovenop de 160.000 jobs die er door de jaren heen sowieso moeten bijkomen. Dat is slechts de helft van de jobs die de regering nodig heeft om haar belofte voor een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent waar te maken: daarvoor zijn 440.000 nieuwe banen nodig.

Demir wil daarom extra hervormingen, "om werklozen te prikkelen om een baan te zoeken", zo zegt ze vandaag in De Tijd. "Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo'n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Ik weet dat zoiets niet in het regeerakkoord staat, maar ik hoop dat de andere partijen nog bij hun verstand komen."

Daarmee schopt Demir stevig tegen de schenen van CD&V, want die partij is faliekant tegen zo'n maatregel. Tijdens de regeringsvorming blokten de christendemocraten de maatregel nog af.

Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen

N-VA-parlementslid Zuhal Demir

Poll

Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd: N-VA-Kamerlid Zuhal Demir is vóór.

  • Mee eens 28%
  • Niet mee eens 71%
  • Geen mening 1%

CD&V schiet voorstel meteen af

Maar ook nu is CD&V niet van plan de discussie te openen: "Het regeerakkoord heeft deze discussie beslecht. We zetten maximaal in op de activering van werkzoekenden", verklaarde vicepremier Kris Peeters tegenover de VRT. Volgens de minister van Werk en Economie is het de bedoeling het regeerakkoord uit voeren, "sociaal overleg inbegrepen".

Ook CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer schiet het voorstel af: "Dat staat niet in het regeerakkoord, is niet afgesproken en is dus ook niet aan de orde. Als we de sociale vrede willen bewaren, stel ik voor dat we het akkoord dat de sociale partners hebben afgesloten, honoreren. Het stopzetten van de uitkering hoort daar niet bij. De klemtoon van de Vlaamse en federale regering ligt ook op activering, daar moeten we op inzetten."

Open Vld is principieel voor het verder beperken van de werkloosheid in de tijd. "Maar de maatregel staat niet in het regeerakkoord en ook de timing is niet opportuun", zegt Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert. "We moeten dat regeerakkoord nu eerst uitvoeren, dat bevat genoeg eten en drinken. We steken al onze positieve energie hierin", zegt Lachaert.

Het regeerakkoord heeft deze discussie beslecht

Kris Peeters

Groenen: "Onenigheid in het kibbelkabinet"

Behalve regeringspartner CD&V - "niet in het regeerakkoord, dus niet aan de orde" - reageert ook de oppositie afwijzend op Demirs voorstel. Groen en Ecolo spreken van een contraproductieve maatregel en dringen aan op meer middelen voor begeleiding.

"Uiteraard moeten we mensen aan een baan helpen", zegt Kamerlid Evita Willaert. "Probeer maar eens te solliciteren als je flirt met de armoedegrens. Mensen verarmen is het slechtste wat je kan doen om mensen aan een baan te krijgen. We moeten die mensen net versterken en ondersteunen zodat ze snel kunnen aanpikken in de arbeidsmarkt." Concreet wil Groen de uitkeringen optrekken tot aan de armoedegrens. "We moeten mensen versterken in hun zoektocht naar een baan, en niet verarmen."

Groen en Ecolo vragen zich af hoe de regering tegenover de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd staat, nu N-VA en CD&V er duidelijk van mening over verschillen. "Opnieuw is er onenigheid in dit kibbelkabinet, dit keer op de kap van de werklozen."

Mensen verarmen is het slechtste wat je kan doen om mensen aan een baan te krijgen

Groen-Ecolo

Sp.a: "Harteloos"

Ook sp.a is hard voor Demirs voorstel: "Harteloos. Wie voldoende inspanningen doet om werk te zoeken, mag niet brutaal gestraft worden", hekelt Kamerlid Meryame Kitir. "Het zou beter zijn om onze energie te besteden aan jobcreatie in plaats van de jacht op werklozen."

Kitir onderstreept nog dat ook nu de mogelijkheid al bestaat om werkzoekenden te schorsen die niet voldoende inspanningen leveren en aanbiedingen voor opleiding of werk weigeren. "Dat gebeurt vandaag ook", aldus de socialiste.

Meryame Kitir.
BELGA Meryame Kitir.

ABVV: "Wat een ongelooflijke kilheid"

De socialistische vakbond ABVV reageert vol afschuw. "N-VA toont opnieuw haar ware gelaat", zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Hij vraagt zich af wat de partij tegen mensen heeft die het moeilijk hebben. "Wat een onvoorstelbaar cynisme! Wat een ongelooflijke kilheid en onmenselijkheid!"

"Na de zeer foute uitspraken van (Vlaams) minister van Armoedebestrijding (Liesbeth) Homans dat 'het beter is voor kinderen die in armoede opgroeien om naar de kinderopvang te gaan dan te worden meegenomen op café', nu de uitspraken over werklozen die wanneer hun rekeningen niet meer kunnen betalen wel snel een job zullen vinden." Waarom zo'n kille behandeling, vraagt de socialistische vakbond zich af. "Maar langs de andere kant was het gewoon wachten tot wanneer deze kaart weer eens werd uitgespeeld."

Het ABVV herinnert eraan dat het vorige week het ontwerpakkoord met de andere sociale partners niet goedkeurde omdat werklozen erin worden gediscrimineerd. "Toch bestond N-VA het om aan te kondigen dat zij zelfs deze minimale welvaartsaanpassingen zullen contesteren."

Rudy De Leeuw.
photo_news Rudy De Leeuw.

ACV: "Zo drijf je mensen in armoede"

De christelijke vakbond ACV is "geschokt" door de uitspraken. Ze noemt "het manoeuvre" van Demir ook heel doorzichtig: "Ze wil de stap naar meer fiscale rechtvaardigheid uitstellen en dus werklozen gijzelen om vermogenden niet te moeten aanspreken op hun rechtvaardige bijdrage."

Mensen die zonder uitkering vallen, moeten noodgedwongen een beroep doen op het OCMW of de ziekteverzekering, stelt het ACV. "Je verschuift alleen het probleem. Bovendien zijn de werkloosheidsuitkeringen nu helemaal niet royaal, integendeel." De verhoging van de minimumuitkeringen, zoals afgesproken in het ontwerp van sociaal akkoord, brengt die minima alleen maar een stap dichter bij de Europese armoedegrens.

Het ACV benadrukt ook dat het niet waar is, "zoals Zuhal Demir laat uitschijnen", dat alle werklozen profiteurs zijn en dat mensen geholpen worden door hun uitkering af te nemen. "Dat is een perfide redenering want er is met het activeringsbeleid dat in 2004 werd opgestart een sterke begeleiding van werkzoekenden en een sterke controle op werkbeschikbaarheid."

Ze wil werklozen gijzelen om vermogenden niet te moeten aanspreken op hun rechtvaardige bijdrage

ACV