CD&V en N-VA: "Gentse schepen Tapmaz misbruikte machtspositie"

De Gentse schepen Resul Tapmaz (N-VA).
Bas Bogaerts De Gentse schepen Resul Tapmaz (N-VA).
Nadat Vlaams Belang eerder bot ving met een klacht tegen de Gentse schepen Resul Tapmaz (sp.a), bevoegd voor Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport, stappen nu de Gentse oppositiepartijen CD&V en N-VA ook naar de 'deontologische commissie' van de stad. Volgens Siegfried Bracke (N-VA) en Veli Yüksel (CD&V) zou Tapmaz zijn 'machtspositie misbruiken' en 'de onafhankelijkheid van ambtenaren niet respecteren'.

De discussie gaat terug naar een mailconversatie tussen de schepen een burger eind mei. Een vrijwilliger van een vereniging uitte daarin onder meer racistische opmerkingen tegenover Tapmaz. De schepen antwoordde dat hij aan zijn diensten zou vragen om de ondersteuning stop te zetten aan de vereniging van de burger. Een deontologische commissie besliste eind augustus dat de klacht van Vlaams Belang daarover ontvankelijk was, maar niet gegrond.

Maar de verdediging van de schepen doet oppositiepartijen N-VA en CD&V nu opnieuw naar de deontologische commissie stappen. Volgens de oppositiepartijen heeft Tapmaz op de commissievergadering toegegeven aan de directeur van de dienst buurtwerking gevraagd te hebben een verslag op te stellen van een vrijwilliger, die de man uit de mailconversatie bleek, en dat nadat Vlaams Belang al een klacht indiende tegen Tapmaz. "Dergelijk optreden vanwege de schepen is manifest in strijd met artikel 15 van de deontologische code dat onder meer stipuleert dat mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en ambtenaren dienen te respecteren", zeggen Siegfried Bracke en Veli Yüksel gezamenlijk.

"Wanneer een schepen in het kader van zijn persoonlijke verdediging tegen een klacht ingediend bij de Deontologische Commissie aan een ambtenaar - nota bene van een dienst die onder zijn rechtstreekse bevoegdheid valt - vraagt om een verslag op te stellen over een burger die direct betrokken is bij de klacht in kwestie, dan schendt hij de onafhankelijkheid van deze ambtenaar. De ambtenaar zal zich omwille van de gezagsrelatie immers onvermijdelijk onder druk gezet zal voelen om een voor 'zijn/haar' schepen gunstig uitvallend verslag op te stellen."

Schepen Tapmaz zegt dat momenteel bekeken wordt of de bijkomende klacht ontvankelijk is. "Het verbaast me dan ook dat deze klacht ook meteen aan de media werd bezorgd", reageert hij. "Dit heeft veel weg van een politieke beschadigingsoperatie. Ik ben door mijn ambt gebonden aan discretieplicht en kan op dit moment geen verklaringen afleggen over de inhoud van de klacht. Ik wens te benadrukken dat ik alle vertrouwen heb in de werking van de deontologische commissie en opnieuw mijn volledige medewerking zal verlenen. Ook de leden van de deontologische commissie zijn aan discretieplicht gebonden. Ik stel vast dat sommigen deze verplichting zonder schroom met de voeten treden."

'Dit heeft veel weg van een politieke beschadigingsoperatie'

Resul Tapmaz (sp.a)