CD&V blijft pleiten voor brede eerste graad

BELGA
CD&V heeft zaterdag haar 3D-plan voor het onderwijs voorgesteld. Daarin pleit de partij voor een brede eerste graad en voor de hervorming van het inschrijvingsdecreet en het garanderen van vrije schoolkeuze. Ook wil de partij via crowdfunding extra budgetten verzamelen voor schoolgebouwen.

CD&V wil alle leerlingen een sterke basis bieden in de eerste graad en de mogelijkheid bieden om extra vakken te kiezen aangepast aan hun talenten. De keuze kan voor de partij op 12 jaar, en moet op 14 jaar. De focus moet bovendien komen op de kwaliteit van doorstroomgerichte en arbeidsgerichte studierichtingen.

De partij wil bovendien investeren in moderne infrastructuur en wil 100 miljoen extra vrijmaken voor infrastructuur. Daarenboven willen de christendemocraten via crowdfunding extra geld binnenhalen en de burgers mee laten investeren in schoolgebouwen. Daarnaast wil de partij 1,3 miljard euro investeren in "behouden wat goed is".