C02-uitstoot in Vlaanderen neemt toe: "Het huidige klimaatbeleid blijft te veel in plannen en goede voornemens hangen"

CO2-uitstoot in Vlaanderen neemt niet af.
Istock CO2-uitstoot in Vlaanderen neemt niet af.
Vlaanderen slaagt er niet in om haar CO2-uitstoot te verminderen. De totale uitstoot kwam in 2016 uit op 46.645 kiloton CO2. Daarmee wordt de stijgende lijn sinds 2014 (43.269 kton) - na 2015 met 45.242 kton - doorgetrokken. Het halen van de Europese doelstelling lijkt steeds minder haalbaar, stelt Bond Beter Leefmilieu in een persbericht. "Het huidige Vlaamse klimaatbeleid blijft te veel in plannen en goede voornemens hangen, maar werkt onvoldoende door in cruciale sectoren zoals het wegverkeer."

Volgens de Europese klimaatdoelen, moet België tegen 2020 de broeikasgasemissies van transport, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrie met 15 procent afbouwen ten opzichte van 2005. 

De uitstoot van broeikasgassen neemt niet af in Vlaanderen, ze is opnieuw toegenomen en zit boven het niveau van 2005 (46.203 kton). De milieukoepel steunt op een presentatie van het voortgangsrapport, begin januari in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Het rapport met de exacte cijfers is nog niet openbaar gemaakt, zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker klimaat van Bond Beter Leefmilieu.

"Het verkeer en de verwarming van gebouwen zorgen respectievelijk voor 35 pct en 31 pct van de broeikasgassen. De uitstoot door gebouwen steeg in 2016 zelfs met 1,3 miljoen ton CO2. Voor de resterende 44 pct zijn voornamelijk landbouw en industrie verantwoordelijk", zegt Laurien Spruyt. "Onder meer door een doorgedreven energiebesparing in gebouwen, het uitfaseren van stookolieketels en verbrandingsmotoren en een slimme kilometerheffing met milieucriteria kunnen de klimaatdoelstellingen van Parijs nog worden gehaald."
Eind 2018 moet Vlaanderen een nieuw klimaatplan indienen met maatregelen voor de periode 2021-2030.
40 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Christine Laevers

  België is een drukke verkeersader in Europa. Redelijk veel industrie. Geen enkele politieke partij in de meerderheid kan dat oplossen, laat staan verbeteren. Geen enkele.

 • Robert DE REU

  Daarmee willen ze gewoon zeggen lef maar uw portefeuille klaar, we gaan er terug flink inzitten.

 • Tony Vandermaelen

  De vervuiler betaalt, te beginnen met de industrie. Mijn studies bewijzen dat de industrie de grote vervuilers zijn. Mijn studies zijn evenveel waard als het gezever waar deze regering van poesjenellen mee komt aandraven.

 • Jos Temmerman

  En die vuile stinkende houkachels blijven maar stijgen,hier kan je s'avonds niet buitenkomen van de stank. Begin eens met die vuiligheid te belasten, en schaf de lichte vrachten af voor niet zelfstandige en bedrijven ,nu rijden ze rond met amerikaanse pick-ups met een 5,8 liter motor en uitlaten zo dik als die van een vrachtwagen voor 120 euro taks per jaar, terwijl de kleine man met zijn 1000cc de volle pot mag betalen.

 • Jos Temmerman

  Meer CO2 , dus ook een hogere taks voor benzinewagens vanaf nu.