Burgemeester Sint-Genesius-Rode: "Mevrouw Van Rompuy liegt"

Geertrui Windels neemt ontslag als Nederlandstalige schepen van Sint-Genesius-Rode.
Photo News Geertrui Windels neemt ontslag als Nederlandstalige schepen van Sint-Genesius-Rode.
Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode ontkent formeel de aantijgingen die Geertrui Windels gisteravond uitte op de Franstalige meerderheid als reden voor haar ontslag als schepen. Windels, die in 2012 voor het eerst verkozen werd tot gemeenteraadslid en meteen aangesteld werd als schepen, neemt op 27 maart ontslag. Ze zal die dag worden opgevolgd door fractiegenote Anne Sobrie.

Windels, die de vrouw is van Herman Van Rompuy, haalde tijdens de gemeenteraad gisteravond scherp uit naar de vele pesterijen die ze als schepen ondervond vanwege haar Franstalige collega's. Zo werden haar bevoegdheden voor milieu en Nederlandstalig beleid op vlak van onderwijs, senioren, cultuur en bibliotheek van meet af aan uitgehold door een verlaging van de budgetten.

Volgens Windels werd ze ook op andere manieren geboycot - zo kregen bepaalde ambtenaren verbod om bij het versturen van mails haar in cc te zetten - en werd op het college nooit iets met haar besproken. Ze uitte ook kritiek op enkele Franstalige maatregelen ten nadele van Nederlandstalige verenigingen.

Burgemeester Pierre Rolin betreurt het ontslag en wijst erop dat de aantijgingen onjuist zijn. "De Nederlandstalige verenigingen worden in Rode op dezelfde manier en op basis van dezelfde regels behandeld als de Franstalige. Ook de kritiek op het gebrek aan samenwerking is onjuist want we werken rond allerlei projecten juist heel goed samen met de oppositie. We zijn voorts voorstander van een goed en financieel zuinig beheer van onze middelen. Ik vermoed dat haar frustatie op dat vlak te maken heeft met het feit dat zij een 15-tal jaren op allerhande ministeries gewerkt heeft die wel konden beschikken over personeel en financiële middelen. Haar ontslag heeft wellicht ook te maken heeft met de komende campagne voor de verkiezingen van 2018", aldus Rolin.