Burgemeester Bart Somers verbijsterd na vrijlating van 13-jarige delinquent door jeugdrechtbank: “Dit kan toch echt niet”

Joel Hoylaerts / Photonews
Burgemeester van Mechelen Bart Somers reageert verontwaardigd op de vrijlating van een 13-jarige jongen die twee keer in evenveel dagen gewelddelicten pleegt. "De jeugdrechter laat zo'n jonge gast, die ernstige feiten pleegt, gewoon gaan", foetert hij. "Die gast heeft omkadering nodig, er moet hem opnieuw normbesef worden bijgebracht." Somers noemt de jeugdrechtbank de zwakste schakel van de veiligheidsketen.

De 13-jarige pleegde dinsdagvoormiddag een handtasdiefstal. Hij deelde klappen uit aan een vrouw die het slachtoffer ter hulp schoot en werd later door de politie gevat. Hij is geen onbekende voor de politie. Gisteren werd hij voor de jeugdrechter gebracht die hem vrijliet onder voorwaarden. Vandaag, pleegde de jongen opnieuw een overval met geweld. Opnieuw slaagt de politie er snel in hem te vatten.

Dat krijg ik niet uitgelegd aan de slachtoffers

Bart Somers

"Ik ben al 18 jaar burgemeester en heb mij omwille van de scheiding der machten maximaal onthouden van commentaar op wat rechtbanken doen, maar dit kan toch echt niet! ", schrijft Somers in een persmededeling. Onze politiediensten doen uitstekend werk en slagen er in de dader twee keer bijna onmiddellijk te vatten. Maar de jeugdrechtbank laat een jonge gast van 13 jaar, die zulke ernstige feiten pleegt, gewoon gaan. Dat krijg ik niet uitgelegd aan de slachtoffers."

Onverantwoord

Somers noemt het optreden van de jeugdrechter onverantwoord, ook ten aanzien van de jonge dader. "Hem gewoon laten lopen is onverantwoord, de feiten tonen dit glashelder aan", klinkt het nog. "Zo wordt hij een vogel voor de kat en zal het van kwaad naar erger met hem gaan. Die gast heeft omkadering nodig, begeleiding en er moet hem opnieuw normbesef worden bijgebracht, het inzicht dat zijn criminele daden totaal onaanvaardbaar zijn." 

In Mechelen is de strijd tegen straatdelinquentie al jaren een van de hoogste prioriteiten. "Meer dan welke stad ook investeren wij in politie, veiligheid, preventie en jeugdwerk", zegt Somers. "Met succes: de straatcriminaliteit is met meer dan 70 procent gedaald sinds 2002. Maar dit soort feiten demotiveert heel onze werking. Wat betekent 'samenwerking' dan nog? De stad, de politie en onze preventiediensten doen al wat ze moeten doen, maar de veiligheidsketen is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. En die moet zich ook eens ernstig bezinnen", besluit hij.

“Plaatsing in gesloten instelling is onmogelijk”

De Mechelse rechtbank reageert op de uithaal van burgemeester Bart Somers aan het adres van de jeugdrechtbank. “Er werd kennisgenomen van de kritiek dewelke over een beslissing van een jeugdrechter van onze rechtbank geformuleerd werd. Het is inderdaad juist dat de jeugdrechter in Mechelen gelast werd met het toezicht op een 13-jarige jongen die verdacht werd van zwaarwichtige feiten, die een groot onveiligheidsgevoel creëren”, klinkt het in een geschreven reactie van Theo Byl, afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. “Het is evenwel niet juist dat er door de jeugdrechter op een laconieke en onverantwoorde manier tewerk zou zijn gegaan. Een juiste weergave van de omstandigheden dringt zich op.”

“Anders dan gesuggereerd, werd er door de jeugdrechter wel degelijk overwogen om de nodige maatregelen te nemen. Een plaatsing in een gesloten instelling is voor een 13-jarige wettelijk niet mogelijk. Enkel een plaatsing in een open instelling is mogelijk, en dat heeft de jeugdrechter ook overwogen. Daarvoor heeft ze zelf de nodige contacten gelegd met de teamverantwoordelijke van de Sociale Dienst in Mechelen”, klinkt het.

“Geen plaats”

“Op dit moment is er geen plaats in een open instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt voor wat deze plaatsingen betreft met een beurtrol gewerkt, waarbij de verschillende gerechtelijke arrondissementen om de beurt de mogelijkheid hebben om met een minderjarige in de instelling terecht te kunnen. Voor wat ons arrondissement betreft, werd vernomen dat we nog niet onmiddellijk aan de beurt zijn. De jeugdrechter kon in die context dan ook niet anders dan de betreffende minderjarige in vrijheid stellen en een aantal begeleidingsvoorwaarden op te leggen.”

De minderjarige zal morgen naar aanleiding van een mogelijke betrokkenheid bij nieuwe feiten opnieuw bij de jeugdrechter voorgeleid worden. “Het valt evenwel niet uit te sluiten dat eenzelfde situatie zich ook morgen zal herhalen, wat uiteraard te betreuren valt”, klinkt het nog. 

“Als rechtbank zijn wij ervan overtuigd dat er binnen onze rechtbank op alle niveaus al het mogelijke wordt gedaan om met de voorhanden middelen en mogelijkheden, die ook op dit vlak vaak beperkt zijn, op een zo gepast mogelijke manier te reageren in de dossiers die zich aandienen en betreuren dat dit op basis van verkeerde informatie in twijfel wordt getrokken.”

Agentschap Jongerenwelzijn

Het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid zegt geen formele aanvraag te hebben ontvangen om een 13-jarige te plaatsen die twee keer in evenveel dagen gewelddelicten had gepleegd. Volgens woordvoerder Peter Jan Bogaert kwam er geen formele aanvraag voor een plaatsing in een instelling van de Vlaamse gemeenschap. “De jeugdrechter neemt steeds een autonome beslissing of hij een plaatsing nodig acht”, zegt Bogaert. “Via het centraal aanmeldpunt wordt dan gekeken of en waar er plaats is. Er is geen poging ondernomen om te bekijken of er plaats is. Wellicht werd enkel online gekeken of er een plaats beschikbaar is. We gaan uitzoeken wat er wel gebeurd is gisteren.”

Er zijn vandaag 314 plaatsen voor jongeren in open en gesloten jeugdinstellingen. Die zijn allemaal volzet. Door een verbouwing in het centrum van Everberg komen er binnenkort nog vijf plaatsen bij. “Wanneer een plaatsing zich echt opdringt maar er geen vrije plaats is, zitten we met alle diensten samen om de situatie te deblokkeren en alternatieven te bekijken”, zegt Bogaert. “Een plaatsing is altijd een zeer ingrijpende gebeurtenis, soms kunnen alternatieven ook soelaas bieden. Zo kan thuisbegeleiding of een hersteltraject ook een snel en duidelijk signaal geven.” Jongerenwelzijn benadrukt dat ze altijd constructief in dialoog zijn gegaan met de jeugdrechtbank en de stad Mechelen. “Wij betreuren dit voorval en zullen vandaag zeker nog overleggen.”

Probleem

Intussen blijkt dat er in de jeugdinstelling in Mol een plaats is vrijgekomen. “Naar aanleiding van de aandacht in de pers, kwam er bij de jeugdrechtbank in Mechelen een telefoontje van Jongerenwelzijn dat er een plaats werd vrijgemaakt”, zegt Theo Byl, afdelingsvoorzitter van de Mechelse rechtbank van eerste aanleg. “Deze plaats zal, in functie van de beslissing die de jeugdrechter zal nemen, al dan niet worden ingenomen. Deze gang van zaken valt te betreuren, net zoals het te betreuren valt dat op basis van verkeerde en ongenuanceerde informatie men het engagement en inzet van de jeugdrechtbank en de jeugdrechter te Mechelen in twijfel trekt.”

Byl voegt eraan toe dat er terecht een probleem wordt aangekaart over de opvang van jongeren. “Dit is een probleem waar jeugdrechters dagelijks mee geconfronteerd worden. Ze leveren inspanningen om het tekort aan plaatsen toch op te lossen door veel contacten te leggen, maar dat lukt helaas niet altijd. De verantwoordelijkheid wordt ten onrechte bij Justitie gelegd, terwijl ze zich bij Jongerenwelzijn situeert.”
141 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Nick Vanwalleghem

  Het is een schande dat er nooit plaats is om zo'n gasten op te vangen of op te sluiten. Zelfde geldt overigens voor alles wat met psycho-sociale problematieken betreft. Geen plaats. We betalen ons blauw aan belastingen, maar er is nooit geld...

 • tamara tormans

  Als hij zichzelf 'groot' genoeg vindt om zulke dingen te doen, moet hij maar 'groot' genoeg zijn om de gevolgen te dragen! Bak in met zulke kerels!

 • Dis Van Tendeloo

  13 jaar … Ouders verantwoordelijk stellen !

 • Manou Stevens

  Ze zouden een aparte afdeling moeten maken in het leger voor dit soort gasten, en zwaar laten afzien. Ze zullen dan wel leren wat respect is. En wie weet, vinden ze meteen de job van hun leven!

 • Leo Legrelle

  Ouders (opvoeders) mee verantwoordelijk stellen. In mijn tijd kregen we terecht wat klappen als we zelfs iets onbenulligs hadden uitgestoken. Nu moet alles maar kunnen en keer op keer opnieuw. Dit is niet normaal. Vroeg of laat zullen de familieleden en vrienden van een slachtoffer zich ermee eens komen bemoeien. Benieuwd wat het dan wordt mijnheer de rechter? Pas de strafwet toe!