BTW in restaurants naar 12 procent, 6 procent in bouw blijft, accijns diesel omhoog

UNKNOWN

Het kernkabinet heeft een akkoord op zak over de begroting 2010 en 2011 en een aantal nieuwe maatregelen. Zo daalt het BTW-tarief voor de restaurants vanaf 1 januari 2010 van 21 naar 12 procent. Het begrotingsakkoord bevat ook voor ruim één miljard euro nieuwe inkomsten. Dat zegt vicepremier Laurette Onkelinx (PS). De relancemaatregelen uit het akkoord zouden goed zijn voor 225 miljoen euro. De regeringstop zat maandagnacht tot circa 03.00 uur aan tafel. Pas dan dook er op Hertoginnedal witte rook op.

Restaurants: van 21 naar 12 procent
Uiteindelijk raakten de topministers het ook eens over een rits nieuwe initiatieven. Meest opvallende is naar verluidt de daling van het BTW-tarief voor restaurants van 21 naar 12 procent en dat vanaf begin volgend jaar. De regering vraagt van de restauranthouders wel een engagement inzake werkgelegenheid. Na een jaar wordt de maatregel geëvalueerd en nagegaan of een daling tot 6 procent tot de mogelijkheden behoort.

6 procent in de bouw blijft
Het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor de bouwsector wordt verlengd tot 31 maart volgend jaar. Dat betekent dat iedereen die voor die datum een bouwaanvraag heeft ingediend ook van het verlaagde tarief gebruik kan maken.

Technische werkloosheid bedienden

De Nationale Arbeidsraad wordt voorgesteld om de uitbreiding van de technische werkloosheid naar bedienden met zes maanden te verlengen.

Melkboeren
Voor de landbouwsector en vooral voor de melksector wordt voor dit en volgend jaar én voor 2011 telkens 20 miljoen euro opzij gezet voor een belastingverlaging die nog concreet met de gewesten moet worden uitgewerkt.

Pensioenen alleenstaande zelfstandigen
Voor het overige wordt onder meer de fiscale aftrek verhoogd voor de opvang van ernstig gehandicapte kinderen en gaan de pensioenen van alleenstaande zelfstandigen opnieuw de hoogte in.

Intrest
Ter financiering van de nieuwe initiatieven stelde minister van Financiën Didier Reynders voor om de intrestvoet voor de notionele intrestaftrek voor 2010 en 2011 op 3,8 procent vast te leggen. Daardoor wordt vermeden dat het systeem te duur wordt en wordt volgend jaar 200 miljoen en in 2011 300 miljoen euro bespaard.

Met deze besparing kunnen de initiatieven voor de landbouwsector en zelfstandigen en de verlaging van het BTW-tarief voor de restaurants worden betaald. De kost van deze laatste maatregel wordt geschat op 200 miljoen euro per jaar.

Diesel duurder
De regering raakte het dus ook eens over de begrotingen voor 2010 en 2011. Zoals voorzien werd 3,3 miljard euro gevonden via besparingen op de primaire uitgaven en nieuwe fiscale inkomsten. Wanneer de dieselprijs daalt, zal de regering een deel van die daling (4 eurocent per liter) afromen voor de schatkist. Dat moet 140 miljoen euro extra opbrengen. Er komt ook een belasting op vervuilende bedrijfswagens en tankkaarten worden fiscaal minder aftrekbaar.

Banken en nucleaire sector
Maandagavond raakten al de bijdragen bekend die de financiële en nucleaire sectoren moeten leveren voor de begroting. In ruil voor het langer openblijven van de oudste kerncentrales moeten de producenten van kernenergie vanaf 2010 jaarlijks tussen 215 en 245 miljoen euro ophoesten. Na 2014 en tot 2025 kan die bijdrage - afhankelijk van de marktprijzen en de productiekosten - nog hoger liggen. Energieminister Paul Magnette (PS) verkreeg van GdF Suez ook nog een reeks engagementen over investeringen in alternatieve energie, het behoud van de werkgelegenheid en de nieuwe aanwervingen.

De banken moeten dan weer een waarborgpremie betalen voor de bescherming die de overheid biedt op deposito's en verzekeringsproducten uit tak 21. Ook dit levert een recurrente bijdrage op: 220 miljoen volgend jaar, 670 miljoen in 2011 en nadien jaarlijks 540 miljoen euro. (belga/mvl/sps)