Brusselse huurtoelage voor wie moeilijk woning op privémarkt vindt

photo_news
De Brusselse regering heeft vandaag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd voor een nieuwe huisvestingstoelage voor kwetsbare personen die het moeilijk hebben een woning op de privémarkt te vinden. 

De toelage bestaat uit een verhuistoelage, een maandelijkse toelage van 160 euro voor de huur, verhoogd met 20 euro per persoon ten laste (met een maximum van 220 euro per gezin, 280 euro voor een eenoudergezin). Volgens bevoegd minister Céline Fremault komen 3.000 à 5.000 gezinnen in aanmerking.

De regering stelde vast dat het sociale huisvestingsbeleid niet toereikend is en niet kan voorzien in de noden op het vlak betaalbare huisvesting in het Brussels Gewest, waar 60% van de bevolking huurder is. Om voor de dringende noden een snelle en doeltreffende oplossing te bieden, wordt er financiële steun aangeboden aan personen die dit nodig hebben om op de privémarkt een woning te vinden.

Goedkeuring voor eind 2018

De huurtoelage die vorige legislatuur werd ingevoerd bood niet voldoende soelaas voor de gezinnen, onder meer door een stroeve procedure en te strenge voorwaarden. Daarom besliste minister van Huisvesting Céline Fremault dit stelsel hervormen om het toegankelijker te maken voor meer mensen.

De ordonnantie moet de bestaande steunmaatregelen vervangen. Minister Frémault hoopt dat het Brussels Parlement de tekst nog vóór het einde van het jaar goedkeurt zodat de ordonnantie in de komende maanden in werking kan treden.

11.000 euro inkomen per jaar

Deze nieuwe huurtoelage is toegankelijk voor alle kandidaat-huurders van een sociale woning (die op de wachtlijsten staan) met een inkomen gelijk aan of lager dan het leefloon. Dit komt voor een alleenstaande zonder kinderen neer op ongeveer 11.000 euro per jaar.

De toelage richt zich ook op doelgroepen die bijzonder getroffen zijn door "slechte huisvesting", zoals daklozen, personen met een handicap of slachtoffers van partnergeweld of intrafamiliaal geweld.

“Een enveloppe van 12 miljoen euro werd voor deze maatregel voorzien”, licht minister Céline Fremault toe.
21 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Fredien Vandervekens

  Ze krijgen toch ook verwarmingstoelage ? Om te vermijden dat de binnendeuren omgezet worden in "energie" !

 • Robert DE REU

  Je kan toch wel al raden naar wie de Huurtoelage zal gaan, niet naar onze Belgische sukkelaars wees maar gerust.

 • Marc Baeyens

  3.000 à 5.000 gezinnen komen aanmerking. Op die manier hoopt de PS 10.000 stemmen meer aan zich te binden is de verdoken boodschap. Op kosten van de andere belastingbetalers uiteraard.

 • Eric Urkens

  Dan zullen alle kleine rommelstudio's in Brussel vanaf nu maandelijks tussen 160 en 280 Euro duurder worden. De toestroom van leefloners moet gestopt worden. Best aan de buitengrenzen van Europa.

 • patrrik versys

  Ik heb dat als hardwerkende, belastingbetalende belg, nooit gekregen. In tegenstelling, ik moet als alleenstaande ouder nog 600 euro per jaar K.I. betalen voor mijn (door zuinig te leven) bijeen gespaarde huisje. Ik begin me zo stilletjes aan de idioot te vinden omdat nieuwelingen dat allemaal krijgen zonder er iets voor te doen