Brusselse gemeenten zorgen voor extra opvang voor daklozen

Baert Marc
De Brusselse regering heeft donderdag een enveloppe van 15 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten van de Brusselse gemeenten in het kader van het daklozenbeleid. Het geld is bestemd voor het creëren van woningen voor noodopvang en transitwoningen.

De projectoproep richt zich tot de 19 gemeenten van het hoofdstedelijk gewest. De financiering gebeurt via het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). Het project richt zich op de oprichting van noodopvangcentra met minstens 120 plaatsen, de productie of herwaardering van gemeentelijke woningen voor noodopvang en/of transitwoningen, de realisatie van geïndividualiseerde woningen en de aanleg van onthaalplekken voor woonwagenbewoners.

Het Brussels gewest startte enkele jaren geleden al met een nieuwe aanpak van de dakloosheid zoals begeleid wonen en "Housing First". Donderdag volgde een "bijkomende stap naar vernieuwende oplossingen om de problematiek van de daklozen verder te verkleinen en zelfs te laten verdwijnen". Daarbij wordt onder meer gedacht aan de renovatie van bestaande woningen of de ontwikkeling van kleine woningen in kantoren om het gebrek aan gronden en de kost van regelrechte bouwprojecten te omzeilen.

Mensen hebben opnieuw een dak boven hun hoofd en krijgen daar bovenop begeleiding om opnieuw aan te knopen met de maatschappij en met een normale woonsituatie.

Minister van Bijstand aan Personen Céline Fremault (cdH)

"Het zijn twee bijzonder complementaire benaderingen. Mensen hebben opnieuw een dak boven hun hoofd en krijgen daar bovenop begeleiding om opnieuw aan te knopen met de maatschappij en met een normale woonsituatie. Naast de centra voor noodopvang is het ook essentieel dat men voorziet in woningen waaraan sociale begeleiding is verbonden. Deze zijn een opstap naar sociale en duurzame inclusie van daklozen", licht minister van Bijstand aan Personen Céline Fremault (cdH) toe.

Elk initiatief dat de solidariteit versterkt, is welkom

Minister van Bijstand aan Personen Pascal Smet (sp.a)

Met dit budget wil de Brusselse regering tevens inwerken op de problematiek van de woonwagenbewoners, die gewoon geen plaatsen meer vinden waar ze kunnen halt houden. "Met deze actie geven we middelen aan de gemeenten om duurzame oplossingen te vinden voor de opvang van daklozen in het gewest. Elk initiatief dat de solidariteit versterkt, is welkom", vervolgt Fremaults Nederlandstalige collega voor Bijstand aan Personen Pascal Smet (sp.a). "De plaatselijke overheden hebben de plicht een vernieuwend beleid te voeren gericht op de meest achtergestelden onder hen. Vandaag ben ik trots dat het gewest en de gemeenten hand in hand deze doelstellingen bewerken", besluit minister-president Rudi Vervoort (PS).
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.