Brussels parket overweegt aanhoudingsmandaat HSBC-top

Zwitsers gerecht werkt voorlopig niet mee

REUTERS
Als de Zwitserse gerechtelijke autoriteiten niet hun volle medewerking verlenen aan het gerechtelijk onderzoek naar de HSBC-bank, dreigt de Brusselse onderzoeksrechter internationale aanhoudingsbevelen uit te schrijven tegen de vorige en huidige directeurs van HSBC in Zwitserland.

ICIJ, het consortium van onderzoeksjournalisten, onthulde gisteren de bankgegevens van 106.458 klanten uit 203 landen, goed voor 90 miljard euro. Uit het zogenoemde SwissLeaks-onderzoek blijkt dat HSBC-rekeningen gebruikt zijn voor wapenhandel, handel in bloeddiamanten en grootschalige belastingontduiking. Bij de zaak zijn zo'n 3.000 Belgen betrokken.

Het parket van Brussel laat weten op de hoogte te zijn van de zaak, en voert al enige tijd onderzoek. Onderzoeksrechter Michel Claise stuurde twee maanden geleden al een rogatoire commissie naar Zwitserland maar heeft daar nog geen resultaat van gekregen. De onderzoeksrechter staat ook in contact met de bank zelf om te zien of die vrijwillig de gevraagde gegevens wil overmaken.

Volgens het Brusselse parket zouden meer dan duizend Belgische belastingplichtigen betrokken zijn bij de fraudeconstructie die HSBC opzette. Tussen 2003 en vandaag gaat het om bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars en het nadeel voor de Belgische staat wordt geschat op honderden miljoenen euro's. Daar moeten nog de sommen bijgeteld worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen.

De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden.

Het parket heeft de bank gevraagd vrijwillig de nodige documenten te overhandigen

Rym Kechiche, parketwoordvoerder