Brussels Gewest verbiedt kermispony's vanaf 2019: "Ook verbod in Vlaanderen", vraagt GAIA

Lars Smook
De Brusselse regering verbiedt kermispony's vanaf 1 januari 2019. Het verbod komt er op initiatief van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V), die ingaat op de vraag van verschillende gemeenten en dierenrechtenorganisaties. Debaets is van mening dat een kermisomgeving nefast is voor het welzijn van de pony's. "Het Brusselse Gewest is de eerste regio die deze oudbollige kermisattracties verbiedt", zegt Ann De Greef van GAIA. De dierenrechtenorganisatie vraagt ook de ministers van Dierenwelzijn in Vlaanderen en Wallonië om een verbod.

In april maakte staatssecretaris Debaets bekend dat ze aan een volledig verbod werkte, daarvoor vroeg ze advies aan de Raad voor Dierenwelzijn, waarin ook dierechtenorganisatie GAIA zetelt. Vanaf 2019 zullen kermispony's ook effectief verboden zijn in het Brussels Gewest. In minstens acht Brusselse gemeenten vinden kermissen plaats waarbij pony's als attractie worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval op de Zuidfoor rond het Brusselse Zuidstation, die vandaag begint.

"Vandaag de dag kan ik niet meer aanvaarden dat pony's rondjes moeten draaien in een ponycarrousel onder het gedreun van luide muziek en het lawaai van andere attracties. Dat staat in schril contrast met de natuurlijke leefomgeving van die dieren", zegt Debaets, die vindt dat "kermispony's niet meer van deze tijd zijn."

"Het Brusselse Gewest is de eerste regio die deze oudbollige kermisattracties verbiedt. Kermispony's zijn niet meer van deze tijd. Dierenwelzijnsorganisaties krijgen er al jaren klachten over en zijn al even lang vragende partij om ze niet meer toe te laten. Goed nieuws, dus", reageert Ann De Greef, directeur van dierenrechtenorganisatie GAIA.

GAIA: "Wij vragen ook verbod in Vlaanderen"

Momenteel wordt het welzijn van paarden en pony's op kermissen wordt geregeld via een Koninklijk Besluit uit 2013. Daarin wordt een reeks voorwaarden voorzien waaraan de carroussels met pony's moesten voldoen. Die voorwaarden werden destijds opgesteld door GAIA, Animaux en Péril en de Blauwe Wereldketen, in overleg met de foorkramers en de bevoegde minister. Dankzij dat besluit mochten pony's 's nachts niet meer in kleine, donkere vrachtwagens opgesloten worden.

"In de praktijk worden de wettelijke normen echter nauwelijks gecontroleerd tijdens kermissen", zegt De Greef van GAIA. "Bovendien blijven er ethische bezwaren om de dieren urenlang rondjes te laten draaien in een lawaaierige omgeving. Voor ons is een verbod op kermispony's altijd het einddoel geweest. GAIA hoopt dan ook dat Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, en Waals minister van Dierenwelzijn, Carlo Di Antonio, snel het uitstekende initiatief van Bianca Debaets zullen volgen."

Weyts: "Lokale politie moet beter controleren"

Tot op heden is het aan de verschillende gemeenten om al dan niet een verbod op kermispony's uit te vaardigen. In Vlaanderen en Wallonië is er al een verbod op kermispony's in Gent, Antwerpen, Bredene, Leuven en Waterloo. Maar een algemeen Vlaams verbod ziet Vlaams minister van Dierenwelzijn niet zitten, zo zei hij in april in een reactie op het Brusselse voornemen om kermispony's volledig te verbieden.

Volgens de N-VA-minister is de huidige regelgeving rond kermispony's "streng genoeg en conform het advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Maar het ontbreekt nog wel aan controles door de lokale politie", erkent de minister. "Onze oproep is dan ook dat de politie meer controles zou kunnen doen op de naleving van de regels", stelt de woordvoerder van minister Weyts.

Foto PKM