Brussels gewest telt al 19 erkende moskeeën

De Grote Moskee in Brussel
BELGA De Grote Moskee in Brussel
De Brusselse regering heeft vandaag twee islamitische gemeenschappen - de publiekrechtelijke rechtspersoon belast met het onderhoud van de moskee - erkend. Het gaat om de Raahma-moskee in Brussel-stad en de Annasr-moskee in Koekelberg. Het zijn de eerste erkenningen van het jaar. In totaal telt het Brusselse gewest nu 19 moskeeën.

Deze erkenningen sluiten aan bij de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van de Kamer naar de aanslagen van 23 maart. Daarin wordt gevraagd om van de erkenning van zoveel mogelijk moskeeën die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn een prioriteit te maken. Die erkenning heeft immers een positief effect op de integratie en verhoogt de transparantie en de mogelijkheid tot toezicht. 

De erkende moskeeën onderhouden nauwere contacten met de overheid en die interactie draagt bij tot een meer harmonieuze samenleving. Net zoals de andere erkende gebedsplaatsen zoals kerken, kunnen de erkende moskeeën aanspraak maken op overheidsfinanciering.

De erkenning van moskeeën in het Brussels gewest gebeurt met horten en stoten. In 2007 werden de eerste vijf erkend. Dan was het wachten tot 2010 voor drie nieuwe. Het jaar nadien kwamen er nog twee bij. In 2013 werden nog eens vier moskeeën en vorig jaar volgden er nog eens drie. 

In de nota die aan de regering werd voorgelegd, wordt opgemerkt dat de termijn voor het verkrijgen van het nodige advies van de minister van Justitie doorgaans in jaren moet worden uitgedrukt. "Dat zou in de toekomst echter sterk moeten verbeteren, krachtens de engagementen die de minister van Justitie is aangegaan", luidt het. 

Opmerkelijk is overigens dat de gemeente Koekelberg ondanks een herinneringsbrief drie jaar na de eerste vraag om advies niets heeft laten weten. Indien het advies niet binnen de vier maanden verleend wordt, wordt het advies geacht gunstig te zijn, staat in de ordonnantie over de inrichting en werking van de islamitische eredienst.
80 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • marcel mampaey

  Peggy in Egypte worden regelmatig aanslagen op kerken gedaan met soms tientallen doden. maar voor mij mag ieder zijn geloof hebben zolang men er niemand toe dwingt .

 • Etienne Vanhoegaerden

  Subsidies zou moeten afgeschaft worden. Positief effect? Geen probleem als ze er 1 zetten maar in elke gemeente nu.

 • Marc Baeyens

  Nu nog de politieke macht voor moslims na de volgende verkiezingen en de PS heeft de regio verpats voor wat luttele stemmen.

 • johan vankeirs

  Wie betaald en regelt dit allemaal.Onze verkozen volksvertegenwoordigers moeten dit stoppen en de wil van de kiezer volgen.Binnen de kortste tijd is Brussel niet meer van de belgen,en dit noemen ze ONZE hoofdstad.Ingrijpen nu het nog kan voor het te laat is .

 • geert voet

  Subsidies voor deze moskeeen,maar eigen volk in armoede laten leven.!!!!! Dat gaat er bij mij niet in !!! En dan nog met geld van de werkende Belg !!!