Brussels gewest handhaaft klacht tegen spreidingsplan

PHOTO_NEWS
Het Brussels gewest laat zijn klacht tegen het nieuwe spreidingsplan van staatssecretaris Melchior Wathelet niet vallen. Dat zegt Milieuminister Evelyne Huytebroeck.

De Brusselse regering liet eerder deze week weten naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel te trekken om het plan over de spreiding van de vliegroutes van en naar Brussels Airport op te schorten. De bijsturing die Wathelet dinsdag wereldkundig maakte, verandert daar niets aan. Volgens Huytebroeck, die de wijzigingen naar eigen zeggen uit de pers moest vernemen, blijft het principe van een grote spreiding van de vluchten boven bijna de helft van de Brusselse bevolking overeind.

"Er is geen oplossing voor de 230.000 Brusselaars die worden overvlogen langs de kanaalroute", laat ze weten. "De studie van Leefmilieu Brussel wordt genegeerd." Het agentschap vergeleek de geluidsimpact voor en na de invoering en concludeerde dat het aantal overvlogen inwoners steeg van 150.000 naar bijna 400.000.

Huytebroeck eist dat Wathelet een ernstige studie uitvoert naar de gevolgen, dat hij overlegt met het Brussels gewest en structurele maatregelen neemt.