Brussel wil vervuilende auto's uit stad bannen

Céline Fremault
PHOTO_NEWS Céline Fremault
Brussel plant een zone van zeer lage uitstoot tegen 2015. Zware opstoten van uitstoot zullen in die zone worden vermeden. Dat zegt Céline Fremault (cdH), de Brusselse minister van Leefmilieu. De lage-emissiezone moet nog concreet worden uitgewerkt, maar dat zal volgens haar kabinet zeer snel gebeuren. Dat bericht De Tijd vandaag.

Ook het Antwerpse stadsbestuur kondigde eerder al aan dat ze vanaf 2016 vervuilende auto's uit de stad wil bannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijk werkt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aan een nieuw wettelijk kader.

De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) en de Brusselse Raad voor Leefmilieu (Bral) reageren gematigd positief op het plan. "Veel zal afhangen van de concrete invulling", klinkt het bij de organisaties, die beiden vinden dat de huidige Euronorm te mild is voor de dieselvoertuigen.

Het plan voor een lage-emissiezone stond ingeschreven in het regeerakkoord en houdt een ban in voor zwaar vervuilende auto's. Voor de VAB is het belangrijk dat zo'n zone groot genoeg is. "Anders is het effect verwaarloosbaar", zegt woordvoerder Maarten Matienko, die het voorbeeld van de onlangs voorgestelde zone in Antwerpen aanhaalt. "In Antwerpen is de zone te klein, bovendien ligt de ring er te dicht bij het stadscentrum."

Voetafdruk

De Automobilistenbond vindt dat je tegelijk moet zorgen dat de verkeersdruk afneemt, onder meer door een efficiënt parkeerbeleid. Daarvoor zijn meer parkings nodig. Toch is de VDAB geen grote voorstander van het nieuwe circulatieplan dat de stad Brussel onlangs voorstelde. "De parkings liggen te dicht bij het centrum, waardoor je het verkeer slechts enkele straten verschuift. Voor pendelaars moeten er parkings langs de GEN-stations komen."

Jeroen Verhoeven van Bral merkt op dat de druk op overheden toeneemt. "Een recente uitspraak van het Europees Gerechtshof laat de Commissie toe lidstaten te vervolgen die hun verplichting niet nakomen om de luchtskwaliteitsnormen te doen respecteren", zegt hij. Daarbij is het volgens Verhoeven aangewezen alle dieselwagens uit de zone te schrappen. "Momenteel stoten dieselauto's die aan de Euro5-norm voldoen, nog te veel stikstofdioxide uit. Ook de Euro6-norm lijkt geen garantie te zullen bieden."