Brussel schaft GAS-boetes voor prostitutie in Alhambrawijk af

photo_news
Op de Brusselse gemeenteraad is alweer een nieuw prostitutiereglement voorgesteld en gestemd. In december 2016 vernietigde de Raad van State een zoveelste versie van het prostitutiereglement. Het pijnpunt van toen, de GAS-boetes, is nu uit het nieuwe reglement verdwenen.

In het nieuwe prostitutiereglement dat vandaag goedgekeurd werd door de gemeenteraadsleden worden inbreuken enkel nog met politiestraffen bekeurd.

Het artikel waarbij de stad de prostituees en hun klanten die de regels niet volgen boetes tot 350 euro, is eruit gehaald. Tegen die boetes werd vorige keer een beroep ingediend. Het nieuwe reglement stelt duidelijk dat elke persoon die binnen de perimeter door middel van gedragingen, woorden, gebaren of tekens kenbaar te maken dat seksuele handelingen worden aangeboden tegen betaling wordt gesanctioneerd door politiestraffen. Ook de automobilisten die bewust herhaaldelijk abnormaal traag rondrijden in de straten of te vaak stoppen en vertrekken kunnen bestraft worden.

"We proberen de rust in openbare ruimte te verzekeren en waar we de meeste klachten hebben is zonder twijfel de Alhambrawijk. Daar beginnen we dus", stelt Brussels burgemeester Yvan Mayeur.

Oppositielid Fabian Maingain (DéFi) vroeg zich af of het nieuwe reglement ook geldt op andere plaatsen waar prostitutie zichtbaar in de straten is, zoals de Louisalaan, maar die behoort niet tot de perimeter.

"Natuurlijk weten we dat er een groter probleem is en dat het ook op plaatsen als de Louisalaan gebeurt. We blijven druk uitoefenen", antwoordde Mayeur.