Brussel lanceert actieplan tegen discriminatie op huurmarkt

photo_news
Makelaars krijgen een opleiding rond discriminatie en er komt een anti-discriminatiecampagne naar het brede publiek. Dat staat in het actieplan dat Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault (cdH) lanceert naar aanleiding van de praktijktests die ze door de Gentse universiteit en de VUB liet uitvoeren. Die tests, waarover ook BRUZZ en La Libre berichten, tonen aan dat mannelijke kandidaten met een Noord-Afrikaanse naam in 44% van de huuradvertenties werden gediscrimineerd.

De praktijktesten werden uitgevoerd op 12.520 advertenties voor huurwoningen en appartementen in het Brussels gewest. In maar liefst 44% van de huuradvertenties werden mannelijke kandidaten met een Noord-Afrikaanse gediscrimineerd in vergelijking met de mannelijke kandidaten met een Franstalig klinkende naam. Dit percentage bedroeg 30% voor mannen met een Sub-Sahara Afrikaanse naam, 23% voor vrouwen met een Noord-Afrikaanse naam en 34% voor vrouwen met een Sub-Sahara Afrikaanse naam. Er bleek geen significante discriminatie te zijn bij het eerste contact van kandidaat-huurders met een Oost-Europese naam.

Voorts werden kandidaat-huurders met een werkloosheidsuitkering in een derde van de huuradvertenties benadeeld ten opzichte van kandidaat-huurders met een loon, zelfs bij een vergelijkbbar inkomen. Blinde kandidaat-huurders met een assistentiehond werden in een kwart van de huuradvertenties gediscrimineerd en ook een kwart van de kandidaat-huurders met een mentale beperking werd door makelaars gediscrimineerd. In een derde van de huuradvertenties werden gepensioneerde kandidaat-huurders systematisch meer uitgenodigd dan niet-gepensioneerde kandidaat-huurders.

De etnische afkomst en het inkomen veroorzaken een hoge graad van discriminatie, terwijl weinig makelaars discriminatie duidelijk afwijzen

Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault (cdH)

Mystery calls

Naast de praktijktesten voerden de onderzoekers ook 648 mystery calls uit, waarbij makelaars door een fictieve eigenaar gevraagd werden een woning te verhuren, maar "niet aan allochtonen." Ongeveer een derde van de Brusselse makelaars ging daarop in. De mate van discriminatie wordt beïnvloed door de prijsklasse van de woning en de etnische samenstelling van de gemeente. Een minderheid van 14% van de makelaars weigert categoriek om op de discriminerende vraag in te gaan.

De onderzoekers doen ook een aantal aanbevelingen: controle van alle makelaars door middel van mystery calling; stimuleren van diversiteitstrainingen van makelaars om te leren omgaan met discriminerende vragen van klanten; na deze training nieuwe controles met praktijktesten; en tegen de hardleerse makelaars klacht indienen bij het Interfederale Gelijke kansen Centrum (Unia) en het Beroepsinstituut van Makelaars (BIV).

"De resultaten zijn duidelijk. De cijfers zijn even hoog dan die Unia en de stad Gent hebben verzameld: de etnische afkomst en het inkomen veroorzaken een hoge graad van discriminatie, terwijl weinig makelaars discriminatie duidelijk afwijzen", reageert minister Fremault op de resultaten van het onderzoek. Voor haar zijn die resultaten onaanvaardbaar en moet er opgetreden worden. Daarom pakt ze uit met een actieplan.

Daarbij ligt de nadruk op de vorming van de makelaars. De BIV en Unia gaan hun online-tool actualiseren en de specifieke anti-discriminatievormingen opvoeren. Tot nu volgden slechts 30 van de 1.000 makelaars, die in Brussel actief zijn, deze opleiding. Daarnaast komt er een ruime sensibiliseringscampagne, niet enkel op papier, maar ook elektronisch op de websites van de makelaarskantoren of in de vorm van korte videoboodschappen.

Fremault wijst ook nog op de anti-discriminatiemaatregelen die vervat zit in Brussels huurwetgeving, die onlangs werd geregionaliseerd, zoals een lijst van gegevens die de verhuurder mag vragen aan de kandidaat-huurder, de bepalingen rond de gelijke behandeling, het systeem van huurgarantie voor kwetsbare groepen en het systeem van 'bail glissant' waarbij een organisatie het huurcontract afsluit en de kansarme huurder dat contract na verloop van tijd overneemt.

Brussels minister Céline Fremault (cdH).
Reporters / STG Brussels minister Céline Fremault (cdH).

Minderhedenforum: "Een gemiste kans"

"Een gemiste kans". Zo bestempelt het Minderhedenforum het actieplan van Brussels minister Céline Fremault. Dat plan zet vooral in op campagnes, sensibilisering en vorming van immomakelaars. Maar dat is voor Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, onvoldoende. Hij dringt aan op de invoering van praktijktesten en mystery calls om discriminatie op te sporen.

"Nog meer sensibiliseren zal hier niet baten. Waar het aan ontbreekt is een handhavingsbeleid dat komaf maakt met de straffeloosheid", zegt Mawungu. "Nu Brussel bevoegd werd voor de volledige huurwetgeving, moet ze haar wooninspectie de nodige instrumenten in handen geven. Praktijktesten en mystery calling kunnen de wijd verspreide discriminatie opsporen en sanctioneren", klinkt het.

Volgens het Minderhedenforum werkt zelfregulering niet en moet de overheid zelf de naleving van de discriminatieregelgeving strenger controleren. "En niet alleen na klachten maar ook proactief", aldus Mawungu.