Brussel en Europa trekken 100 miljoen uit voor extra zuurstof in jongerentewerkstelling

BELGA
Zowel Europa als Brussel investeren bijna 50 miljoen euro in de Brusselse tewerkstelling. Hiervoor diende Brussel een project in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dat antwoordde Brussels minister voor Werk Didier Gosuin (FDF) in de bevoegde commissie op een vraag van Brussels factievoorzitter Paul Delva (CD&V). De Brusselse middelen werden al ingeschreven in de begroting. Europa zet nu het licht op groen voor deze investering.

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris zal met de middelen, bijgestaan door straathoekwerkers, de Brusselse jongeren actief opzoeken. Laaggeschoolde en langdurig werkloze Brusselaars zullen extra begeleiding krijgen, terwijl ook een deel van het geld bestemd is voor de Brusselse OCMW's. Zij zullen hiermee Brusselaars helpen om van sociale tewerkstelling door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt. Actiris en de OCMW's zullen in de toekomst nog beter samenwerken om deze werkloze Brusselaars niet uit het oog te verliezen.

Paul Delva is verheugd met deze primeur: "Brussel investeert opnieuw middelen in de tewerkstelling van jongeren en laaggeschoolden. Actiris zal haar rol van begeleider naar een langdurige job nog meer kunnen waarmaken. Deze inspanningen worden nu gevaloriseerd door Europa. Dat Europa gelooft in ons Brussels verhaal van de jongerengarantie werd gisteren overigens nog maar eens duidelijk". Hij wees er ook op dat zijn partijgenote en eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken, Marianne Thyssen, het Brusselse Jongerengarantieplan en de opgerichte dienst van Actiris, woensdag op haar persconferentie als good practice in de strijd tegen de (te) hoge jongerenwerkloosheid prees.

BELGA