Brussel eist bij rechtbank opschorting spreidingsplan

PHOTO_NEWS
De Brusselse regering trekt naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om het plan over de spreiding van de vliegroutes van en naar Brussels Airport op te schorten. Dat hebben minister van Milieu Evelyne Huytebroeck en minister-president Rudi Vervoort vanavond aangekondigd.

De regering baseert haar beslissing op een studie van Leefmilieu Brussel. Een vergelijking van de geluidsimpact in de drie weken voor en na de invoering van het nieuwe plan toont volgens Huytebroeck aan dat het luchtverkeer boven de hoofdstad geëxplodeerd is: van 150.000 naar bijna 400.000 inwoners die overvlogen worden, met name in de Kanaalzone en in het oosten van de hoofdstad.

De studie van Leefmilieu Brussel, die metingen uitvoerde op negen plaatsen onder de vliegroutes en in de Jachtwijk in Etterbeek, wijst ook op een forse stijging van het aantal schendingen van de Brusselse geluidsnormen. Daarbovenop telde Leefmilieu Brussel ook heel wat meer klachten: tussen 6 februari en 16 april noteerde men 1.056 klachten, tegen slechts negen in dezelfde periode van 2013.

Met een rechtsvordering tegen de verstoring van het leefmilieu wil de Brusselse regering bij de rechtbank in eerste instantie een opschorting van het plan bekomen. De regering wijst op de overtredingen van de Brusselse geluidswetgeving en het ontbreken van een studie naar de milieu-effecten van het plan.

Wathelet belooft oplossingen
Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet belooft eerstdaags om oplossingen aan te kondigen. Hij waarschuwt voor een terugkeer naar de situatie voor de invoering van het nieuwe plan: mensen die sinds de inwerkingtreding ervan minder last hebben van geluidshinder zullen er opnieuw meer onder lijden.

Wathelet werkt volgens zijn woordvoerster aan "oplossingen die soelaas bieden voor iedereen, en niet aan oplossingen die de hinder verplaatsen van bepaalde mensen naar andere mensen". Die oplossingen zullen volgens haar in de loop van de volgende dagen aangekondigd worden.