Brussel bant vervuilende auto's alleen bij pollutiepiek

BELGA
Net als Antwerpen werkt ook Brussel aan een 'lage-emissiezone', waar vervuilenden auto's moeten worden verbannen. De hoofdstad wil daarin echter minder ver gaan: in Brussel zal de maatregel alleen van kracht zijn bij een overschrijding van de pollutiedrempels.

Naast Antwerpen werkt ook Brussel aan een zone waar vervuilende auto's worden gebannen, maar de maatregel zal enkel van kracht zijn bij een pollutiepiek. Dat is te horen bij minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH).

Het project in Parijs, waar het stadsbestuur alle dieselwagens wil bannen, is te radicaal, vindt Fremault. Brussel zal ook minder ver gaan dan de permanente lage-emissiezone van Antwerpen.

"In Brussel zal de zone gelinkt worden aan de bestaande pollutiedrempels", is te horen op het kabinet-Fremault. Nu al is er een snelheidsbeperking als de eerste drempel, het zogenaamde smogalarm, wordt overschreden. Bij een tweede drempel, die nog nooit werd gehaald, worden nummerplaten alternerend toegelaten in het gewest.

In de loop van 2015 zal het gewest beslissen hoe groot de zone precies wordt en welke wagens worden verboden bij verhoogde pollutie.

Alle gemeenten

Vanaf 2016 zullen álle gemeenten, en niet alleen de centrumsteden, ervoor kunnen kiezen om vervuilende auto's te bannen uit hun wooncentra. Ze zullen daarvoor ook zelf boetes kunnen opleggen. Het plan van Vlaams minister Joke Schauvliege neemt vooral de dieselwagens van vóór 2005 in het vizier, zo berichten Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

Wie nu nog met een dieselwagen met bouwjaar 2004 of ouder rondrijdt, mag straks wellicht de centra van heel wat Vlaamse steden en gemeenten niet meer in. De stad Antwerpen was al langer vragende partij voor de invoering van die zogenaamde 'lage-emissiezones' om de schadelijke uitstoot van auto's, vrachtwagens of autobussen tegen te gaan.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft nu een concreet plan klaar om de meest vervuilende wagens aan te pakken. Het voorstel moet alleen nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de voltallige ministerraad.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).
BELGA Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).