Bruno Tobback kiest Inga Verhaert als runningmate

Inga Verhaeren.
Photo News Inga Verhaeren.
Bruno Tobback kiest voor Inga Verhaert als kandidaat-ondervoorzitter van sp.a. Zo heeft hij vandaag in de rand van het Crescendo-congres van de sp.a aan Belga verklaard. Tobback kondigde vandaag aan dat hij gaat voor een tweede ambtstermijn als voorzitter van sp.a. Bruno Tobback is sinds 2011 voorzitter. De voorzittersverkiezingen vinden in juni plaats.

Net als Tobback is Verhaert 45 jaar. Van 2004 tot 2006 zetelde ze in de Kamer. Sinds 2006 is ze gedeputeerde voor de provincie Antwerpen. Als initiatiefneemster van de succesvolle groepsaankopen "Groene stroom" slaagde Verhaert erin de energiemarkt open te breken. Sinds 2009 is Verhaert ook voorzitter van Zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging en vorige maand werd ze verkozen tot voorzitter van sp.a Antwerpen, de provinciale afdeling.

"Inga weet wat er leeft aan de basis. Ze staat als het ware met haar beide voeten in de grond en weet als geen ander onze idealen om te zetten in daden. 'Samen sterk' is de leuze van sp.a en die boodschap draagt ze elke dag uit. Dat bewijst ze met de succesvolle groepsaankopen waar ze haar schouders onder zet én haar werk als gedeputeerde. Het sp.a-credo 'samen vooruit' belichaamt zij", zegt Bruno Tobback.

"Samenwerking is de basis van mijn overtuiging en daarom koos ik destijds voor sp.a. Ik stel me nu kandidaat als ondervoorzitter, omdat ik - precies wegens diezelfde overtuiging - een brug wil slaan tussen grote en kleine afdelingen. Ik wil verder bouwen op wat de voorbije maanden bij sp.a in gang is gezet. De Crescendo-beweging, die onze partij moet versterken en verbreden, wordt door vele militanten gedragen. Dat voel en zie ik elke dag. Dat werk wil ik graag samen met hen verder zetten, want zonder militanten betekent sp.a niets", stelt Inga Verhaert.

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback.
BELGA Sp.a-voorzitter Bruno Tobback.

Reacties op kandidatuur Tobback
"Het is goed dat er nu duidelijkheid is. De verkiezing is nu begonnen," reageerde John Crombez op de aankondiging dat Bruno Tobback kandidaat is om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de sp.a. Crombez had eerder zijn kandidatuur reeds bekendgemaakt en wenste zijn opponent veel succes toe. Volgens hem worden het open verkiezingen met een keuze voor de leden.

Gewezen Vlaams minister Ingrid Lieten vond het goed dat minstens twee mannen de partij willen leiden. "Ik heb alle vertrouwen dat de leden een goede keuze maken", aldus het Vlaams parlementslid, dat eraan toevoegde dat "we intussen voortgaan met de vernieuwing van de partij".

Ook Kamerfractieleidster Karin Temmerman vond het positief dat er meerdere kandidaten zijn voor het voorzitterschap van de partij. Ze hoopte op een "faire en eerlijke strijd, en een goed debat". "Als de keuze gemaakt is, hoop ik dat iedereen zich achter die persoon schaart", zei ze nog.

"De leden kunnen nu oordelen over zijn voorzitterschap", zo reageerde oud-voorzitster Caroline Gennez op de kandidatuur van Bruno Tobback. "Maar er is ook een sterke uitdager."

Senator Bert Anciaux vond het "prima" dat er nu twee volwaardige kandidaten zijn voor het voorzitterschap. Vroeger ging het vaak maar om één kandidaat. "Er komt nu een open debat, wat noodzakelijk is binnen de partij", vond hij.

Voor Bart Van Malderen is de kandidatuur van Tobback geen echte verrassing. "Nu kan het debat binnen de partij gevoerd worden. Voor een democratische partij is ook het interne debat belangrijk. Dat kan ons alleen maar sterker maken".

Sp.a-politicus John Crombez.
PHOTO_NEWS Sp.a-politicus John Crombez.