Broederlijk Delen overhandigt petitie aan minister Schauvliege

Broederlijk Delen heeft vanmiddag de petitie "Nomineer Samuel voor de Nobelprijs Duurzame Ontwikkeling" overhandigd aan Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege. De ngo vraagt de Belgische politieke leiders om een rechtvaardig klimaatakkoord dat rekening houdt met de arme landen. Al 47.553 mensen gaven hun steun aan de politieke eisen.

De vastencampagne van Broederlijk Delen draait dit jaar rond klimaatopwarming en de gevolgen daarvan voor de arme boeren in het Zuiden.

Boer Samuel
Symbool van de actie is Samuel Conde Colque, een kleinschalige boer op de Boliviaanse Andeshoogvlakte. "Samuel heeft de klimaatverandering niet veroorzaakt, maar hij ondervindt er wel als eerste de gevolgen van: extreme droogte, woestijnvorming en voedseltekort", luidt het. Broederlijk Delen nomineerde Samuel voor de symbolische "Nobelprijs voor de Duurzame Ontwikkeling" en vroeg zoveel mogelijk mensen om hem te steunen.

Klimaattop Mexicaanse Cancun
Het was de Boliviaanse boer zelf die vandaag de petitie aan de minister overhandigde. Schauvliege zit vanaf 1 juli de EU Raad voor Leefmilieuministers voor en zal in die hoedanigheid ook aanwezig zijn op de Klimaattop in het Mexicaanse Cancun in het najaar.

Actie tegen klimaatopwarming
"Europa ambieert koploperschap inzake actie tegen de klimaatopwarming", zegt Broederlijk Delen. "We rekenen op onze overheid om deze ambitie tijdens de tweede helft van 2010 volop te steunen als voorzitter van de EU. En we rekenen op Vlaanderen om hierbij te ijveren voor de prioriteiten die werden gesteld: duurzame ontwikkeling en klimaat, energie en leefmilieu."
 
De actie, die startte op 17 februari, loopt tot 4 april. Samuel nomineren kan via de site www.nomineersamuel.be. (belga/ddh)