Bracke: "Enkel vakbonden varen wel bij langdurig werklozen"

Bracke trekt de Kamerlijst voor N-VA in Oost-Vlaanderen.
PHOTO_NEWS Bracke trekt de Kamerlijst voor N-VA in Oost-Vlaanderen.
Nadat hij vanochtend zijn voorzitter bijtrad na diens uitspraak over een goed cv en makkelijk werk vinden, richt Siegfried Bracke nu zijn pijlen op de vakbonden. Op zijn blog haalt hij hard uit naar de werknemersorganisaties en verwijt hij hen enkel uit te zijn op de vergoeding die de vakbonden aan langdurig werklozen overhouden.

"De campagne loopt op haar einde, en nog altijd blijf ik die (bij wijlen verhitte) discussie over de eeuwigdurende  werkloosheidsuitkeringen  vreemd vinden: ik zie namelijk geen voordelen. Ik zie niet wie daar beter van wordt." (...)

"Maar misschien is het antwoord tamelijk simpel. In de Amerikaanse journalistieke traditie moet je je altijd eerst afvragen wie betaalt en wie betaald wordt. Hier is dat dus de vakbond. Want die betaalt de werklozen uit, en krijgt daar een aardige vergoeding voor. En ja, het kan ook via een neutrale Hulpkas. Maar die wordt paritair mee bestuurd door... de vakbonden."  

"Anders gezegd: werklozen met een langlopende uitkering, dat is voor de vakbond een zeer stabiele bron van inkomsten. En welk bedrijf of organisatie is niet op zoek naar een zekere, niet aflatende inkomstenstroom? Om u een idee te geven van de hoegrootheid: het bedrag waar het hier over gaat, komt overeen met de omzet van de complete Vlaamse boekensector... Ik vrees dat dat de enige reden is dat de twee partijen met de grote zuilen dit systeem verdedigen als leeuwen. En dat is zeer jammer."

"Want een beschaafd land heeft vakbonden nodig. Bij de meest welvarende landen van de wereld zijn er heel veel zwaar gesyndicaliseerd. Zweden bijvoorbeeld. Waar de vakbond ook de werklozen betaalt, maar dan niet op 's lands kosten; wel op kosten van de leden. Solidariteit, weet u wel..."

Anders gezegd: werklozen met een langlopende uitkering, dat is voor de vakbond een zeer stabiele bron van inkomsten. En welk bedrijf of organisatie is niet op zoek naar een zekere, niet aflatende inkomstenstroom?

Siegfrid Bracke