Bpost mag prijzen postzegels niet optrekken

BELGA
Regulator BIPT heeft de prijsverhoging geweigerd die postbedrijf bpost dit jaar wilde invoeren voor de producten voor particulieren en kleine professionelen, het zogenaamde "kleingebruikerspakket". Dat meldt het BIPT vanavond, na beurs. "Het BIPT heeft deze prijsverhoging voor de eerste keer geweigerd, aangezien de desbetreffende prijzen niet aan de wettelijke verplichting van kostenoriëntatie beantwoorden", klinkt het.

Concreet gaat het om de binnenlandse prioritaire en niet-prioritaire zendingen, de prioritaire of niet-prioritaire uitgaande grensoverschrijdende post, de binnenlandse en uitgaande grensoverschrijdende postpakketten, de binnenlandse en uitgaande grensoverschrijdende aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde.

"Ruimschootse overschrijding" van redelijke winst

"Na een uitvoerige analyse blijkt dat de voorgestelde tariefverhoging zou leiden tot prijzen die duidelijk boven de kosten plus een redelijke winst liggen, en dit in strijd met het Europese en Belgische wettelijke postale kader voor universele postdiensten", luidt het in een persbericht.

Volgens het BIPT maken de tarieven die bpost voorstelde een winstmarge mogelijk die, bovenop de dekking van de kosten, de redelijke winst van 15 procent "ruimschoots overschrijdt". Daar komt volgens de regulator bij dat het gaat om een markt waar niet voldoende concurrentie heerst en waarop een strikte tariefregulering wordt toegepast voor de producten van de universele dienst, in het bijzonder voor het kleingebruikerspakket.

"Ook al nemen de door bpost voor 2017 voorgestelde verhogingen van de volle tarieven de principes van betaalbaarheid, transparantie en non-discriminatie in acht, ze komen het principe van kostenoriëntering niet na", besluit het BIPT.

Postzegels

Bpost verhoogde op 1 januari 2017 enkele tarieven: voor administratieve briefwisseling, geadresseerde reclamezendingen, grote volumes zendingen, ongeadresseerde zendingen en pers. Gemiddeld stegen die prijzen volgens bpost met 1,5 procent. De prijs van de gewone postzegels bleef toen onveranderd in afwachting van een beslissing van het BIPT, die uiteindelijk dus negatief uitgedraaid is.

Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck laat weten dat het postbedrijf akte neemt van de beslissing van het BIPT, die nu gaat analyseren, en op een later moment zal reageren.